Nupe

Nupe este o populaţie din Nigeria, stabilită de-o parte şi de alta a fluviilor Niger şi Kaduna, în oraşe şi sate compacte (peste 500.000 de persoane).

Pe lângă agricultură şi meşteşugărit, foarte bine dezvoltate, păstrează şi o importantă tradiţie comercială.

Alcătuiesc o societate plurală (cuprinzând grupuri ca beni, kyedye etc.), ierarhizată în ordine sociale, organizată în trecut într-un stat centralizat guvernat de un rege sacru (etsu nupe).

Patrilineari şi patrilocativi, au ca unitate socială de bază familia extinsă sau casa (emi). Islamul, practicat din secolul al XVIII-lea, poartă adeseori amprenta animismului. Se păstrează un mare număr de culte tradiţionale. Vorbesc un ansamblu de dialecte înrudite (ezi nupe) aparţinând grupului kwa.

Istoric

Regatul nupe a fost întemeiat în secolul al XVI-lea de Tsoede, fiul unui rege igala, care se zice că şi-a delimitat teritoriul cu statui de bronz (o parte dintre ele încă vizibile în situ) şi a unificat populaţiile din regiune.

Având o poziţie intermediară între statele hausa şi regatul yoruba Oyo, au fost rând pe rând duşmani şi vasali ai acestora, înainte de a fi anexaţi imperiului fulbe în secolul al XIX-lea. Multă vreme au trăit sub ameninţarea regatului igala, căruia au fost nevoiţi să-i plătească tribut.

Denumire: noupe.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …