Nuer

Nuer este o populaţie din sudul Sudanului, trăind în partea centrală a bazinului Nilului (circa 1 milion de persoane).

În cele 12 triburi nuer (bul, lek, lu, jikany etc.) au fost integraţi numeroşi membri ai populaţiilor dinka şi anuak, capturaţi în principal în timpul expansiunii nuerilor către est în secolul al XIX-lea.

Vitele - rareori consumate în afara ocaziilor rituale - ocupă un loc central în economia, organizarea socială, religia şi estetica nuerilor.

În sezonul secetos, nuerii şi cirezile lor se strâng în apropierea râurilor, pe ultimele păşuni rămase verzi. Cu acest prilej se încheie căsătorii, numai între indivizi neînrudiţi (până la a şasea generaţie, începând de la cei patru bunici). Animalele plătite drept compensaţie matrimonială (câteva zeci de capete) sunt împărţite în mod egal între rudele din partea tatălui şi cele din partea mamei ale logodnicei.

Lipsiţi de instituţii politice şi juridice autonome, nu trăiesc totuşi într-o dezordine generalizată. Aşa cum a arătat E.E. Evans-Pritchard, care a locuit printre ei între 1930 şi 1936, „anarhia lor este organizată”.

Fiecare comunitate locală (cătun, sat, district) este construită în jurul unui segment de spiţă dominantă, în sensul că descinde direct din strămoşul comun, fără ca acest statut aristocratic să îi confere o putere reală. Jocul opoziţiilor şi al alianţelor la nivel superior acestor unităţi, în acelaşi timp spaţiale şi de filiaţie, este cel care dă echilibru ansamblului.

Paradigmă a societăţilor bazate pe filiaţie „segmentare”, modelul nuer a rămas în centrul dezbaterilor despre societăţile „lipsite de stat”, fără a se putea încă determina indubitabil caracterul autonom al sistemului politic astfel creat în raport cu sistemul de filiaţie propriu-zis.

Vitele reprezintă şi un mijloc prin care se evită deschiderea unui ciclu fără sfârşit de răzbunări sângeroase. Un anumit personaj, în acelaşi timp „mai marele” pământului şi „preot cu piele de leopard”, se străduieşte să convingă spiţa sau clanul care a fost victima unei vărsări de sânge să accepte o compensaţie şi efectuează ceremoniile şi sacrificiile de purificare şi reconciliere.

Sacrificiile sunt închinate spiritului tutelar al spiţei, divinităţilor intermediare sau divinităţii supreme care, ca şi la celelalte populaţii nilotice, trebuie să stea departe de făpturile pe care Ie-a creat.

Odată cu incursiunile străine din secolele XIX-XX, în ţinutul nuer au apărut şi alte personaje religioase, a căror influenţă se întinde asupra unor fracţiuni mai largi sau chiar asupra întregului trib.

Istoric

În anul 1928, executarea profetului Ngundeng Bong din tribul Iu (posedat de divinitatea Deng) de către englezi a marcat sfârşitul rezistenţei nuer la colonizare. În prezent nuerii participă la războiul dintre sudişti şi guvernul sudanez, care a reizbucnit în 1983.

Din 1991 sunt împărţiţi în două fracţiuni; cei rămaşi credincioşi organizaţiei SPLM/A (Armata Populară Sudaneză de Eliberare) a lui John Garang şi cei care, ca Riak Machar, s-au desolidarizat şi s-au aliat în 1997 cu puterea de la Khartoum, care a promis un referendum în sudul Sudanului.

Războiul acesta şi cel de dinaintea sa (1955-1972) au antrenat, desigur, o serie de modificări privitoare la cirezile de vite, la bani şi la divinităţile venerate (convertiri la creştinism), însă majoritatea nuerilor care mai locuiesc încă în ţara de baştină, se străduiesc să urmeze regulile unei societăţi tradiţionale, ce rămâne ameninţată nu numai din cauza violenţei exercitate din exterior, ci şi de disensiunile care din ce în ce mai des sunt reglate cu ajutorul armelor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …