Nubieni

Nubienii sunt un ansamblu de populaţii nearabe din valea Nilului, trăind între prima şi a treia cataractă. Este vorba, în Sudan, despre danagla (peste 200.000 de persoane), maha şi sukkot (peste 200.000) şi kenuz (180.000), iar în Egipt despre kenuz şi fadidja (circa 100.000).

Posibilităţile limitate ale pământurilor lor, odinioară irigate, i-au silit încă de multă vreme să emigreze sau să efectueze migraţii sezoniere (spre Cairo şi Khartoum), în secolul al XX-lea o parte dintre ei au fost obligaţi să-şi părăsească satele, înghiţite de ape ca urmare a construirii barajului de la Assuan.

Peste 55.000 de nubieni egipteni au fost strămutaţi la Kom Ombo, la 70 km nord de Assuan, iar 50.000 de nubieni sudanezi au fost instalaţi în noul perimetru irigat New Halfa / Khasm al Girba, în estul ţinutului. Noile teritorii nu le-au devenit însă o „a doua patrie”, ei rămânând puternic ataşaţi de pământul nubian dispărut.

Organizarea socială, care se ştie că era matrilineară în epoca medievală, a fost înlocuită de modelul arabo-musulman. Însă dincolo de ideologia patrilineară, relaţiile cu rudele din partea mamei sunt încă foarte puternice şi dau societăţii o orientare cognatică, întărită de modelul matrilinear care încurajează căsătoriile între veri paraleli şi/sau încrucişaţi. Din acest punct de vedere societatea nubiană nu se deosebeşte de alte societăţi arabo-musulmane sudaneze (inclusiv nomade), la care întâlnim frecvent căsătorii între rude foarte apropiate.

Două treimi dintre nubienii sudanezi (peste jumătate dintre aceştia locuind în regiunea Khartoum) şi-au păstrat limba, pe care o folosesc alături de arabă. Tot astfel islamul nu a reuşit să elimine complet credinţele şi practicile asociate Nilului. În schimb, din creştinismul practicat din secolul al VII-lea până în al XV-lea nu a mai rămas nici o urmă. Revoluţia mahdistă din 1881-1898 nu a afectat deloc vigoarea islamului popular (cultul sfinţilor locali) şi islamiştii ajunşi astăzi la putere au renunţat să mai încerce să ţină în frâu confreriile sufite.

Nubienii egipteni nu au fost asimilaţi în adevăratul sens al cuvântului de societatea egipteană, în ciuda rolului jucat de islam în construirea identităţii lor, dar nubienii din Sudan deţin un loc important la toate nivelurile vieţii economice, sociale şi politice a ţării lor, căreia i-au dat - după formula consacrată - atât miniştri şi generali, cât şi şoferi de taxi şi ospătari.

Odată cu revoluţia din 1989, alte elite (în special ja’ aliyin) s-au afirmat pe scena politică şi în lumea afacerilor, însă nubienii rămân, alături de ceilalţi „awalad al-balad” (locuitori din valea Nilului şi din Gezira), actorii principali ce pot influenţa viitorul ţării.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …