Nuba

Nuba este o populaţie din Sudan, trăind în ţinutul deluros din sudul Kordofanului, inclus din punct de vedere administrativ în Sudanul septentrional (aproximativ 1 milion de persoane).

„Împinşi” pe teritoriul actual sub presiunea dublă exercitată dinspre nord de arabii nomazi şi dinspre sud la populaţiile nilotice, practică agricultura pe terase (sorg, susan) şi creşterea porcilor.

Începând din 1940 se află sub influenţa extrem de puternică a culturii şi a religiei dominante. Unele populaţii şi-au abandonat organizarea socială tradiţională în favoarea modelului arabo-musulman. Emigrarea foarte intensă a bărbaţilor către oraşe (în special Khartoum) şi înrolările în armată le-au silit pe femei să preia sarcina muncilor agricole.

Deşi au suferit astfel o „aculturaţie”, cea mai mare parte a comunităţilor nuba şi-au păstrat totuşi o parte dintre practicile şi trăsăturile culturale străvechi, îndeosebi în domeniul ritualurilor şi în cel religios.

Ansamblul nuba prezintă o foarte mare complexitate, atât pe plan lingvistic, cât şi din punct de vedere al sistemelor de rudenie. Există aproximativ 50 de dialecte cuprinse în zece grupe (koalib-moro, talodi, lafofa, kadugli, tuleshi). Unele dintre ele prezintă asemănări clare cu limbile nubiene (mahass, sukhot) din valea Nilului.

Se ajunge însă şi la situaţia în care în acelaşi masiv se vorbesc mai multe limbi care nu pot comunica între ele. Dacă la cei din nord întâlnim o organizare patrilineară şi compensaţii matrimoniale (în unelte, obiecte şi animale), cei din sud sunt matrilineari - însă fără un adevărat sistem de spiţe -, iar viitorul ginere trebuie să muncească pe pământurile familiei logodnicei.

Istoric

În secolele XVI-XVII au fost victime ale expediţiilor pentru capturare de sclavi întreprinse de sultanii din Sennar şi Darfur, iar apoi ale incursiunilor turco-egiptene (1822-1881) şi mahdiste până în 1898. Perioada contemporană a însemnat o reluare a hărţuirii unora dintre aceste populaţii, chiar musulmane, de către miliţiile baggara, forţele de apărare populară şi armata guvernamentală, pretextându-se că s-au raliat la mişcarea rebelă.

Pe de altă parte, mişcarea SPLM/A (Armata Populară Sudaneză de Eliberare, sub conducerea lui Yusuf Kuwa) revendică controlul unei părţi din ţinutul nuba, cerând ataşarea acesteia la Sudanul de Sud în perspectiva unui referendum pentru autodeterminare, pe care guvernul sudanez nu l-a aprobat, în aprilie 1997, decât pentru statele din sud, în conformitate cu graniţele regionale din 1956.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …