Nkole

Nkole este o populaţie din Uganda (Western Province), al cărei teritoriu este cuprins între râul Rutshuru şi lacul Eduard (lacul Amin) la vest, râul Katanga şi lacul George la nord, râul Lwangugu la est şi râul Kagera la sud (circa 2 milioane de persoane).

Ca toate populaţiile din aria bantu interlacustră, nkole au un habitat dispersat. Agricultura (îndeosebi banane pentru gătit) predomină în regiunile muntoase din vest, în vreme ce pe câmpiile din est sunt crescute celebrele vaci „ankole”, cu coarne uriaşe în formă de liră.

Patru clanuri totemice grupează spiţele de păstori şi agricultori, structurate (ca şi la populaţiile rwanda şi rundi ) în două ordine endogame, un ordin pastoral dominant (alcătuit din clanul dinastic hinda şi din păstorii hima) şi un ordin al agricultorilor iru. Un rege sacru, mugabe, se afla odinioară în fruntea acestui ansamblu.

În ciuda introducerii creştinismului (catolic şi anglican), religia tradiţională rămâne vie (cultul strămoşilor, cărora le sunt aduse ofrande în colibe miniaturale, cultul tobei regale bagyendanwa, paznic al bunăstării comune). Limba lunyankole, din familia bantu, este vorbită în paralel cu luganda şi engleza.

Istoric

Regatul Ankole, ca şi regatele învecinate Bunyoro, Buganda şi Rwanda, a fost pustiit periodic de războaie de succesiune. În absenţa regulii de primogenitură, rege devenea acel fiu al regelui defunct care reuşea să-i înfrângă pe toţi fraţii vitregi rivali, pretendenţi la toba regală.

În 1890 Ankole a intrat în sfera de influenţă britanică, iar în 1894 a fost integrat Ugandei, însă şi-a păstrat structurile politice tradiţionale pe parcursul protectoratului. Monarhia a fost abolită în 1967 de dictatorul Milion Obote. Yoweri Museveni, preşedinte al Republicii Ugandeze din 1986, este de origine nkole.

Denumire: ankole, banyankole, nkore, ankori, nyankole, uanyankori.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …