Nicolae Danciu Petniceanu

Nicolae Danciu Petniceanu (pseudonimul literar al lui Nicolae Danciu) (14 aprilie 1936, Petnic, judeţul Caraş-Severin) - prozator şi publicist. Este fiul Ioanei Danciu şi al lui Nicolae Radu, muncitori. Urmează, între 1951 şi 1955, Şcoala Medie Siderurgică din Reşiţa, iar între 1957 şi 1958, Şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne din Bucureşti. Între 1961 şi 1966 a urmat Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia limba şi literatura română.

Lucrează la început (1955-1956) ca ajutor de meşter la secţia de laminoare a Combinatului Siderurgic din Reşiţa, iar după absolvirea Şcolii de Ofiţeri, ca specialist în materie de vize, paşapoarte şi control puncte de frontieră la Stamora Moraviţa la aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa, aeroportul din Timişoara, de unde se pensionează la cerere în 1986. A fost angajat şi în învăţământ, ca profesor la Reşiţa şi la Timişoara (1969-1976). Este fondatorul Societăţii literar-artistice „Sorin Titel” din Banat, al cărei preşedinte devine în 1990.

Fondează revista „Anotimpuri literare” (redactor-şef adjunct), almanahul literar-cultural „Frăţia”, iniţiază seria nouă a revistei „Vrerea” (redactor-şef) şi editează volumul colectiv Primul lup de mare (1996), consacrat centenarului Victor Vlad Delamarina. Debutează în 1968, în „Orizont”. A colaborat la revistele „Orizont”, „Familia”, „Tribuna”, „Flacăra”, „Almanahul oştirii”, „Altarul Banatului”, la ziare româneşti şi sârbeşti.

Volumul de debut, Apa de duminică, apărut în 1982, cuprinde proze scurte, având ca obiect de investigaţie sudul montan al Banatului din perioada postbelică, descris în impactul cu civilizaţia modernă. Tehnica narativă se constituie prin decuparea unor secvenţe dintr-un „film” epic al cotidianului, iar reconstituirea universului vizat se face prin apelul la elemente etnografice, etnologice şi lingvistice. Rememorările şi evocările colorează idilic, melodramatic şi poetic materia epică. Tehnica, teritoriul investigat, universul uman se păstrează şi în următoarele volume de proză scurtă.

În romanul Cantonul galben (1983), Danciu Petniceanu oferă înainte de toate o radiografie literară a vieţii cotidiene a ceferiştilor din acelaşi spaţiu geografic. Tehnica e cea a povestirii cu „sertare”, romanul având mai multe filoane tematice. Romanul următor, Când caii dorm în picioare (1987), este o dezbatere asupra unui „caz”, efectuată prin formula modernă a metaromanescului.

Un alt roman, Tot ce am pe suflet (1996), este o radiografie a Securităţii, precum şi a vieţii literare contemporane îndeosebi din Banat. Multe pagini sunt consacrate evenimentelor din decembrie 1989, care au dus la răsturnarea dictaturii. Tangou la Piave (1990) recompune biografia tumultuoasă a rapsodului popular bănăţean Luţă lovită.

Un alt rapsod popular al Banatului este evocat într-o carte ulterioară, Lacrimă de taragot (Viaţa romanţată a lui Luca Novac) (2000). Adio în septembrie (1995) este un volum de „mărturisiri” şi memorii, având în centrul evocării pe poetul Damian Ureche. Sunt incluse o seamă de poeme inedite ale poetului, documente, facsimile şi imagini necunoscute din existenţa şi opera acestuia. Apar, de asemenea, numeroase personaje ale culturii şi literaturii bănăţene.

La Ţebea cerul este tricolor (1997) are în sumar reportaje al căror scop este întreţinerea cultului pentru Avram Iancu, chipul revoluţionarului conturându-se din relatarea unor întâlniri cu cei care îl preţuiesc. În aceeaşi tematică se înscrie volumul Cântece de pe spada tancului (2002), care prezintă în plus contextul social şi cultural în care s-a realizat Maria Tudor, solistă reprezentativă a muzicii populare din Ţara Moţilor.

În Peregrin prin Siberia (2001) Danciu Petniceanu relatează o călătorie întreprinsă în anul 2000 în regiunea Omsk din Siberia pe urmele bunicului său, prizonier acolo timp de două decenii, după primul război mondial. Descrierea locurilor, oamenilor şi a mediilor alternează cu reveniri asupra unor întâmplări petrecute pe Valea Sfârdinului din Banat, ţinut al copilăriei, al repatrierii prizonierului şi familiei sale.

Octavian Goga şi mesianismul (1998) analizează într-un limbaj didactic izvoarele concepţiei mesianice, apoi mesianismul ca trăsătură a romantismului, poezia mesianică în literatura universală, manifestări ale acesteia până la O. Goga. Cartea este însoţită de o bogată iconografie privind în special relaţiile poetului ardelean cu Banatul.

În Domnul Eminescu soseşte iama (2000), utilizând în destule locuri un limbaj excesiv de encomiastic, Danciu Petniceanu, care îşi propune nu numai „contribuţii documentare”, ci şi „puncte de vedere originale”, în cele din urmă încearcă doar să aducă la lumină noi date ale biografiei eminesciene, fiind de reţinut îndeosebi cele referitoare la interferenţele acesteia cu oamenii de cultură din Banat. A publicat o ediţie de scrieri din opera lui Virgil Birou, cuprinzând articole, eseuri, povestiri, schiţe, nuvele, reportaje, precum şi inedite, însoţite de o bogată iconografie.

Opera literară

 • Apa de duminică, Timişoara, 1982;
 • Cantonul galben, Timişoara, 1983;
 • Când caii dorm în picioare, Timişoara, 1987;
 • Tangou la Piave, Bucureşti, 1990;
 • Stănuica, Timişoara, 1995;
 • Adio în septembrie, Timişoara, 1995;
 • Drumul de sănii, Timişoara, 1996;
 • Tot ce am pe suflet, Baia Mare, 1996;
 • La Ţebea cerul este tricolor, Timişoara, 1997;
 • Octavian Goga şi mesianismul, Timişoara, 1998;
 • Domnul Eminescu soseşte iarna, Timişoara, 2000;
 • Lacrimă de taragot (Viaţa romanţată a lui Luca Novac), Timişoara, 2000;
 • Peregrin prin Siberia, Timişoara, 2001;
 • Cântece de pe spada tancului, Timişoara, 2002;
 • Orfeu s-a născut în Banat (Viaţa romanţată a lui Ion Luca Bănăţeanu), Timişoara, 2003.

Ediţii

 • Virgil Birou, Răzbunarea lui Stolojan, Timişoara, 1997.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …