Nicolae Băciuţ

Nicolae Băciuţ (10 decembrie 1956, Chintelnic, judeţul Bistriţa-Năsăud) - poet, eseist şi  traducător.

Este fiul Mariei (născută Măgheruşan) şi al lui Gheorghe Băciuţ, ţărani. Absolvent al Liceului „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, face studii universitare la Facultatea de Filologie (secţia română-engleză) a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca (1978-1982). În timpul studiilor universitare este redactor şi apoi secretar responsabil de redacţie la „Echinox”, unde şi debutează în 1980. Mai întâi profesor (1982-1983), devine apoi redactor la revista „Vatra” din Târgu Mureş, corespondent al Televiziunii Române (din 1991). Este fondator, redactor-şef şi director al mai multor publicaţii, între care şi „Noul Pământ” (Statele Unite), precum şi redactor-şef la Editura Tipomur din Târgu Mureş.

Poetul Băciuţ, format la şcoala „Echinoxului” clujean, se înscrie pe traseele lirice ale generaţiei sale şi, totodată, într-un plan secund şi mai anevoie sesizabil, într-o linie de continuitate a poeziei transilvănene. În Muzeul de iarnă (1986), volumul de debut, Băciuţ cultivă o poezie a sensurilor grave, a esenţelor, o poezie reflexivă privind condiţia omului în lume, impactul acestuia cu o realitate de regulă ostilă. Două din cele trei cicluri ale volumului sunt consacrate, după observaţia lui Nicolae Manolescu, în bună măsură, poeticului, facerii poeziei, a poemelor care, la rândul lor, ca într-o complicată alchimie, îl scriu ele însele pe poet.

Pe urmele textualiştilor, încrederea lui Băciuţ în puterea întemeietoare, recuperatoare a cuvântului şi în valoarea lui ordonatoare de lumi este majoră; cuvântul nu înseamnă doar un substitut al realului, ci este chiar acest real, anunţând ivirea unor stări-limită, tensionate, insinuarea unor momente de criză existenţială, când poetul se simte trădat de cuvinte. Un metaforism (şi alegorism) discret asigură o anume distincţie discursului liric, un anume inefabil tensiunilor, arătându-l pe Băciuţ ca pe un spirit delicat ce mai crede în mântuirea prin poezie de frigul din om şi din afara lui.

Memoria zăpezii (1989) reia câteva dintre temele, motivele şi stările lirice din Muzeul de iarnă, dar adâncind meditaţia şi accentuând prezenţa existenţialului în interiorul textelor. Poetul se abandonează „în voia poemului”, care are forţa de a acapara „eul creator”. Cu Nostalgii interzise (1991), Băciuţ pare a intra într-o nouă vârstă lirică, în care formula poetică din cărţile anterioare se consolidează şi se rafinează în mod evident.

Cele două cicluri, Mănuşa de gheaţă şi Nostalgii secrete, dezvăluie un poet ce „îşi contemplă neputinţele şi căderile” cu amară luciditate, într-o lume derutată de angoase şi frică, unde fiinţa şi-a pierdut de mult puritatea originară. Şansa de salvare nu poate veni decât tot dinspre cuvânt şi poezie. Volumul aduce un spor vizibil în rafinarea limbajului poetic, în grija cu care, de cele mai multe ori, e cizelat versul.

În Casa cu idoli (1996) revin, pe fondul unui univers poetic limpede conturat, mai vechile motive-obsesii ale frigului, cenuşii, cuvântului, poeziei, memoriei, cum le definea Iulian Boldea, stările situându-se undeva pe traiectul dintre „disperare şi speranţă”, dintre „certitudine” şi „nelinişte interogativă”. Câteva volume care includ convorbiri sau interviuri, jurnale de călătorie, o carte de publicistică arată alte faţete ale talentului şi personalităţii lui Băciuţ, intelectual atent la viaţa cetăţii şi la ceea ce se schimbă înlăuntrul fenomenului literar-cultural.

Opera literară

 • Muzeul de iarnă, Cluj Napoca, 1986;
 • Memoria zăpezii, Bucureşti, 1989;
 • Jocuri încrucişate, Târgu Mureş, 1990;
 • Nostalgii interzise, Târgu Mureş, 1991;
 • Între lumi. Convorbiri cu N. Steinhardt, Târgu Mureş, 1994;
 • America, partea nevăzută a lunii, Târgu Mureş, 1994;
 • Casa cu idoli, Târgu Mureş, 1996;
 • A doua Americă, Târgu Mureş, 1996;
 • Anotimpul probabil, Târgu Mureş, 1997;
 • Curs şi recurs, Târgu Mureş, 1997;
 • Şi aşa mai departe, Târgu Mureş, 1997;
 • Între oglinzi, Târgu Mureş, 1998;
 • Lumină lină, Târgu Mureş, 1999;
 • Babel după Babel, Târgu Mureş, 2000;
 • Manualul de ceară, Târgu Mureş, 2001;
 • Aproape departe, Târgu Mureş, 2001;
 • Solstiţiu la echinox, Târgu Mureş, 2002;
 • Zona liberă, Târgu Mureş, 2003;
 • Alb pe alb, Târgu Mureş, 2003;
 • Muntele Athos din Muntele Athos, Târgu Mureş, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …