Nicolae Al Lupului

Nicolae Al Lupului (pseudonimul literar al lui Nicolae I. Popescu) (2 octombrie 1881, Brădiceni, judeţul Gorj - 13 iulie 1963, Craiova) - prozator.

Părinţii lui Al Lupului, Maria şi Ion Popescu, păstrau tradiţia unei boierii mărunte, care în linie paternă urca până la postelnicul Lupu Stolojanu din vremea domnitorului Gheorghe Bibescu. Al Lupului urmează şcoala primară la Brădiceni, gimnaziul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu şi o şcoală tehnică din Bucureşti. Va încerca diverse profesii: învăţător suplinitor, zugrav de biserici şi ceramist, sufleor la teatru şi ziarist. După o specializare în medicina socială, devine funcţionar în Ministerul Sănătăţii, apoi director al şcolii sanitare din Craiova.

Descoperit de Charles Laugier, Al Lupului a debutat, în 1927, în „Arhivele Olteniei”. Ajunge a fi cunoscut de scriitorii craio-veni C.D. Fortunescu, Constantin Şaban-Făgeţel, Eugen Constant, C.S. Nicolăescu-Plopşor, care îl vor publica în revistele conduse de ei: „Ramuri”, „Condeiul” şi „Gând şi slovă oltenească”. Pagini numeroase risipeşte în publicaţiile provinciei sale: „Datina” (Turnu Severin), „Vatra”, „Conştiinţa naţională”, „Renaşterea”, „Tribuna Olteniei”, şi în câteva din capitală: „Adevărul literar şi artistic”, „Universul literar”, „Revista Fundaţiilor Regale” etc. Studiile etno-folclorice ale lui Al Lupului, grupate în seria Cunoaşterea satului, au în vedere nunta, moartea, sărbătoarea Paştilor, dar şi a goviilor şi nedeielor, portul popular şi locuinţa gorjeană, meşteşugurile din zonă.

Literatura cu pronunţat specific oltenesc a lui Al Lupului este cuprinsă în volumele Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi (1929), în parte memorialistic, şi Povestiri olteneşti. Locuri şi oameni din alte vremi (1946). Bogăţia datelor etno-folclorice, istorice şi toponimice, conţinute de povestirile scrise în savurosul grai gorjean (autorul adăuga şi un „vocabular” dialectal explicativ), oferă în subsidiar o posibilă monografie a zonei dintre Jiu şi Cerna. Onomastica bogată, cu accent individualizator, persiflant, colorează naraţiunea. Mama este, ca şi la Ion Creangă, adepta tradiţiilor, a „rânduielilor” rurale. Pe alocuri, istoria familiei pare a se îmbina cu istoria provinciei şi a ţării. Povestitorul laudă calităţile consătenilor săi: mândria şi vitejia ca daturi ancestrale, rigoarea morală a caracterelor. Personajele - tatăl, naşul Grigore Cartianu, moş Ghinea, morarul, bătrânul Zamora Mehedinţeanu - devin, adesea, naratori, folosind ritualul obişnuit pentru a amâna povestirea şi a capta, astfel, interesul.

O tipică povestire în povestire este Nunta cucoanei Lenuţa, în care cei tineri primesc sfaturi dintr-o verificată pedagogie erotică. O povestire mai amplă, Pământul cere sânge sau Posada Gurenilor, juxtapune mai multe secvenţe narative pentru a ajunge de la datini şi toponimie la istorie. Povestirea O judecată pe munte a fost apreciată de Şerban Cioculescu ca un „epos pastoral de o grandioasă primitivitate”. Departe de justiţia arbitrară ce acţionează „jos”, în lume, „judecata muntelui” îi apare lui Al Lupului veşnic valabilă.

În Minunea de la Tismana se reface, după tradiţia monastică, viaţa sfântului Nicodim, întemeietorul lăcaşului. Divagaţia istorică romanţioasă reliefează figura excesivă, sadică a lui Jicmond (împăratul Sigismund), care îl supune pe Nicodim la încercări consacrate de hagiografie. Minunile religioase, ca şi datinile populare, sunt frecvente în textele lui Al Lupului. Zilele de hram, încheiate cu ospeţe rafinate de o gastronomie fabuloasă, sunt însoţite de numeroase scene de aglomerare umană. Când schimbă mediul rural de inspiraţie, autorul se pierde în snoave echivoce, cantonate în anecdotic.

Opera literară

  • Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi, prefaţă de C.D. Fortunescu, Craiova, 1929;
  • Pământul cere sânge, Craiova, 1934;
  • Povestea sfântului Ilie. Din popor, Craiova, 1944;
  • Minunea de la Tismana, Craiova, 1946;
  • Povestiri olteneşti. Locuri şi oameni din alte vremi, Bucureşti, 1946.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …