Nestor Camariano

Nestor Camariano (23 martie 1909, Peristasis, Grecia - 3 iunie 1982, Bucureşti) - istoric literar.

Nepot al bizantinologului Demostene Russo (mama sa, Caliopi, era sora acestuia) şi frate cu Adriana Camariano-Cioran, Camariano îşi face studiile secundare şi superioare la Bucureşti unde a absolvit, în 1936, Facultatea de Litere şi Filosofie, specialitatea filologie modernă. A lucrat mai întâi ca paleograf la Biblioteca Academiei (1937-1939), apoi ca asistent la Institutul de Istorie Naţională (1943-1949) şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (1949-1968). A fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi membru al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Neogreceşti.

Pe lângă numeroase studii privind istoria Eteriei şi relaţiile istorico-culturale greco-române, Camariano a avut preocupări în domeniul istoriei literaturii române, al literaturii comparate şi bibliologiei. Astfel, a reconstituit filiera unor traduceri greceşti din cultura română, stabilind, pentru începutul secolului al XIX-lea, pătrunderea unor scrieri occidentale în literatura autohtonă. De asemenea, a analizat cultura greacă a unor scriitori români din perioada paşoptistă (Costache Negruzzi, modelele Gramaticii lui Ienăchiţă Văcărescu, influenţa greacă în Gramatica lui Ion Heliade-Rădulescu).

Autor a peste 90 de lucrări ştiinţifice, descoperitor şi interpret al documentelor istorice, caracterizat printr-un acut spirit critic, pasionat de subiectul cercetării, pe care îl tratează cu rigoarea proprie demersului ştiinţific, Camariano este autorul sau coautorul unor scrieri fundamentale pentru istoriografia şi literatura românească: Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române (II, 1940), Bibliografia analitică a periodicelor româneşti (I, 1966-1967; II, 1970-1972), Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, (I-V, 1969-1975).

A mai colaborat la primul volum din Istoria literaturii române (1964), elaborând capitolele Literatura în limba slavonă, Pravilele, Literatura istorică în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în Ţara Românească şi Moldova. A fost prezent cu studii şi articole în numeroase publicaţii de specialitate, între care „Balcania”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Balkanstudies”, „Caietele Mihai Eminescu” etc.

Opera literară

  • Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române, II, Bucureşti, 1940;
  • Bibliografia analitică a periodicelor româneşti, vol. I: 1790-1850 (în colaborare cu Ioan Lupu şi Ovidiu Papadima), Bucureşti, 1966-1967, vol. II: 1851-1858 (în colaborare cu Ioan Lupu, Dan Berindei şi Ovidiu Papadima), Bucureşti, 1970-1972;
  • Chansons et opuscules patriotiques publies a Jassy en 1821 par un hetairiste, Bucarest, 1966;
  • Athanasios Christopoulos. Sa vie, son oeuvre litteraire et ses rapports avec la culture roumaine, Salonic, 1981;
  • Rhigas Velestinlis, I-II, Bucureşti, 1981-1982.

Ediţii

  • D. Russo, Studii istorice greco-române. Operepostume, I-II, Bucureşti, 1939 (în colaborare cu Const. C. Giurescu şi Ariadna Camariano);
  • Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, traducere de şi introducerea editorului, Bucureşti, 1965 (în colaborare cu Ariadna Camariano-Cioran).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …