Ndembu

Ndembu este o populaţie din Republica Democrată Congo (Katanga), Zambia (Northwestern Province) şi Angola (Mexico), ocupând cumpăna de ape dintre bazinele fluviului Zair şi Zambezi, în apropiere de izvoarele acestora (peste 135.000 de persoane).

Agricultura (manioc, eleusină, porumb şi culturi pentru export), vânătoarea, culesul, prelucrarea fierului şi a lemnului şi confecţionarea de împletituri sunt principalele activităţi ale populaţiei ndembu.

Combină filiaţia matrilineară cu rezidenţa virilocativă, bărbaţii tinzând să locuiască în satul unchiului din partea mamei (cu excepţia situaţiei în care astăzi întreprinzătorii prosperi, big men, îşi întemeiază propriile lor sate, devenind căpetenii fără să aibă legături de rudenie uterină cu consătenii).

Catolicismul şi protestantismul n-au făcut să dispară practicile străvechi (cultul spiritelor strămoşilor, circumcizia, iniţierea feminină, culte ale „tobelor” pentru vindecarea bolilor). Vorbesc o limbă bantu, undembu (sau lunda).

Etnologie

Antropologul britanic V. Turner a studiat în anii 1950 sistemul ritual ndembu, încercând să îl interpreteze ca pe un scenariu menit să aplaneze tensiunile create de opoziţia dintre succesiunea matrilineară şi rezidenţa virilocativă.

Istoric

Organizaţi în şeferii, sunt descendenţii cotropitorilor originari din regatul Lunda, care s-au aşezat aici în jurul anilor 1740, supunând populaţia autohtonă mbwela.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea au ţinut piept incursiunilor populaţiilor chokwe şi lwena.

În anii 1970, războaiele civile din Angola şi Shaba (Katanga) au făcut ca mulţi membri ai acestei populaţii să se refugieze în Zambia.

Denumire: ndembo, andembo, ban-dembo; lunda (din sud); andembu, bandembu.  

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …