Naxi

Naxii sunt o populaţie care trăieşte în ţinuturile muntoase din sud-vestul Chinei (circa 250.000 de persoane).

Agricultori şi crescători de animale sedentari, naxi alcătuiesc în imensa lor majoritate o societate patrilineară de tip segmentar, cu patrilinii şi patriclanuri nelocalizate care funcţionează în cea mai mare parte ca unităţi exogame.

Excepţie face micul grup na (numit moso de chinezi şi asimilat etniei oficiale naxi), care se deosebeşte prin organizarea strict matrilineară şi consangvină în cadrul căreia căsătoria ocupă o poziţie marginală.

În toate grupurile, societatea tradiţională este în plus împărţită în trei ordine sociale (nobili, oameni de rând, şerbi) al căror statut este stabilit prin naştere.

Religia, politeistă sau „animistă” la origine, caracterizată prin importanţa acordată cultului strămoşilor şi divinităţilor cerului şi munţilor, a suferit influenţa budismului lamaist şi a taoismului.

Sunt de limbă tibeto-birmană. Cele două sisteme străvechi de scriere, unul pictografic şi celălalt fonetic, au fost elaborate, folosite şi transmise din generaţie în generaţie de preoţii-ghicitori (donba).

Ele au servit la compunerea mai multor sute de manuscrise cu privire la prezicerea viitorului, ritualul religios, istoria şi literatura populară de diverse genuri, păstrate astăzi în biblioteci şi muzee din întreaga lume.

Istoric

Ţinutul naxi a fost cotropit de ostile lui Kubiai Han la începutul secolului al XIII-lea, atunci când în China puterea a fost luată de mongoli.

Aceştia, prin intermediul elitelor politice stabilite în nord-vestul Yunnanului, au stat la originea formării regatului Mu şi au determinat probabil apariţia primelor linii aristocratice la naxi.

Denumire: (chineză) naxi (zu), mosuo (ren); naxi, naru, nahing, na etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …