Navajo

Navajo este un trib amerindian din sud-vestul Statelor Unite, trăind într-o mare rezervaţie la graniţa dintre statele Ulah, New Mexico şi, mai ales, Arizona (circa 130.000 de persoane).

Reprezintă în prezent tribul indian cel mai numeros şi cu cel mai vast teritoriu din Statele Unite. Dispun de un important complex de prelucrare a lemnului şi de diverse fabrici; înzestraţi cu infrastructuri performante, atrag anual un mare număr de turişti.

Au rămas în principal agricultori (porumb, tutun, fasole) şi crescători de animale (oi, capre, bovine), dar se angajează şi ca lucrători temporari în marile oraşe (Los Angeles, Kansas City).

Au o capitală administrativă (Window Rock, în Arizona) unde se reuneşte sfatul tribal, în fruntea căruia se află un preşedinte şi un vicepreşedinte.

Limba lor aparţine familiei na dene (athapascan). Rămâne încă vorbită în mod curent, adeseori în bilingvism cu engleza. A fost elaborată şi o ortografie, pentru a putea fi transpusă în scris şi întrebuinţată în şcoli.

Economie. Mari comercianţi, navajo au preluat şi au dezvoltat foarte de timpuriu tehnici meşteşugăreşti de origine spaniolă, începând din .secolul al XVIII-lea ţesături (pături şi covoare, în prezent foarte rare) iar din secolul al XIX-lea confecţionarea obiectelor de podoabă (din argint, turcoaz).

Sunt cunoscuţi îndeosebi pentru că au adoptat creşterea oilor, într-o asemenea măsură încât în prezent a ajuns să reprezinte baza economiei tradiţionale (caz unic în America de Nord).

Vechea organizare. Erau împărţiţi în cete alcătuite din grupuri locale de familii extinse, matrilineare şi matrilocative. Fiecare grup era condus de o căpetenie care putea deveni căpetenie de ceată o dată cu dobândirea faimei de bun războinic. Practicau poliginia sororală.

Religia era guvernată de credinţa că se trag dintr-un popor originar venit de sub pământ. Personajul mitic central era „femeia schimbătoare”, soţia Soarelui şi mama eroilor civilizatori („copilul apei” şi „omorâtorul de monştri”), de la care ar fi învăţat diverse meşteşuguri, cum ar fi construirea de „hogan-uri” (colibe acoperite cu pământ servind drept locuinţe şi încăperi ceremoniale).

Numeroasele ritualuri (pentru fertilitate, noroc, vindecarea bolilor) cădeau în sarcina unor persoane special plătite pentru aceasta şi comportau rugăciuni cântate, executarea de desene din nisip, polen sau petale de flori, dansuri în timpul marilor sărbători.

Istoric

Se consideră că s-au desprins din ansamblul athapascan la începutul erei creştine, iar între anii 900 şi 1.200 au părăsit ţinuturile subarctice o dată cu strămoşii apaşilor.

Au ajuns în sud în secolele XIV-XV şi s-au instalat pe terenurile aride aflate la nord de teritoriile triburilor hopi şi zuni. Influenţaţi de aceştia din urmă (sedentarizare agricolă), de la începutul secolului al XVII-lea au avut în permanenţă conflicte cu spaniolii şi apoi cu mexicanii, iar apoi au suferit din partea americanilor atacuri menite să ducă la dispariţia lor.

În 1863 colonelul Kit Carson a primit ordin să îi supună şi a condus „Marşul cel lung”. 8.000 de navajo au fost ţinuţi captivi în New Mexico (1864-1868). Ulterior li s-a permis să se întoarcă în teritoriile lor. În filmele western, navajo sunt prezentaţi în general ca „indieni buni”, paşnici, sedentari, victime ale rapacităţii americanilor.

În secolul al XX-lea au protestat împotriva legilor care îi menţin pe indieni într-o stare de inferioritate. în prezent revendică stăpânirea resurselor subsolului (minele de cărbune de la Black Mesa din nordul Arizonei). Se împart în două tabere, „tradiţionalişti” şi „asimilaţionişti”, între care există tensiuni.

Denumire: dine.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …