Nahua

Nahua este un nume dat populaţiilor amerindiene din Mexic care vorbesc limba nahuatl sau azetca (circa 1.130.000 de persoane).

Cel mai numeros grup amerindian din ţară, nahua sunt răspândiţi pe o arie geografică întinsă, situată în centrul Mexicului (statele Mexico, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) şi împrejurimile acestuia (statele Guerrero, Morelos, Veracruz). Câteva grupuri s-au stabilit în sud, în statul Tabasco, şi în nord, în statele San Luis Potosi şi Michoacan.

Mediile naturale ocupate de nahua sunt extrem de variate: platouri înalte temperate şi semiaride (la atitudini de 2.000 m şi peste), munţi cu climat secetos în vest şi ploios în est, terenuri joase cu climat tropical.

Sunt agricultori, cultivând porumb şi plante asociate acestuia (fasole, dovleci, ardei etc.). Cei de pe platourile înalte întrebuinţează produse extrase din cactuşi şi fabrică bere din agave. În regiunile calde cultivă plante tropicale. În funcţie de altitudine şi de umiditate cultivă şi numeroase plante de provenienţă străină (trestie de zahăr, cafea, citrice, fructe şi legume din zonele temperate ale Europei etc.).

Creşterea animalelor nu este practicată decât pe scară mică, cu unele excepţii strict locale. Meşteşugurile sunt în declin. Unii dintre ei sunt comercianţi profesionişti în orăşele şi târguri de provincie. Alţii lucrează ca învăţători, muncitori în domeniul construcţiilor etc. Se înregistrează o emigrare intensă către Mexico, unde nahua se contopesc cu populaţia urbană.

Viaţa socială are la bază familia ca clement constitutiv al comunităţii rurale. Proprietatea funciară variază foarte mult, fiind fie pur individuală, fie o combinaţie de forme colective şi individuale. Sistemul de rudenie include atât rudele din partea tatălui, cât şi pe cele din partea mamei.

Rezidenţa este teoretic patrilocativă, însă în practică există variaţii. Locuiesc fie grupat, fie dispersat în cătune legate de un centru administrativ. Dispozitivul comunal se bazează pe alternanţa funcţiilor şi pe confreriile religioase. Sfatul bătrânilor şi-a pierdut influenţa. La lucrările publice participă toţi locuitorii satului.

Deşi creştinaţi de multă vreme, nahua păstrează o viziune asupra lumii inspirată din religiile precolumbiene şi practică şamanismul. Limba nahuatl face parte din familia uto-aztecan. În prezent este împărţită în dialecte regionale bine definite.

Denumire: mexicani, mexicanos.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …