Naga

Naga este o populaţie din India (Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Assam) şi Birmania (Sagaing), ocupând un teritoriu situat într-o zonă de munte (aproximativ 800.000 de persoane).

Trăiesc în principal din cultivarea orezului, fie prin esartaj asociat cu un sistem de asolament, fie prin amenajarea de orezarii irigate în terase.

Societatea este de tip segmentar, patrilinear şi patrilocativ, caracterizându-se printr-o fragmentare, de o rar întâlnită amploare, într-o multitudine de grupuri locale cu identitate proprie, de talie foarte mică. Sistemul politic are în centru satul, cartierul sau reţeaua de sate tributare aflate sub protecţia unei localităţi mai importante.

La majoritatea grupurilor hotărârile sunt luate în sânul unui consiliu sătesc ai cărui membri aparţin principalelor spiţe, condus de reprezentantul spiţei întemeietoare. La cei din nord puterea este monopolizată de o nobilime ereditară ce nu are legătură cu spiţele întemeietoare.

Religia tradiţională, politeistă şi animistă, era centrată odinioară pe vânătoarea de capete. Convertirea la creştinism (protestant sau catolic) a fost aproape totală. Graiurile naga aparţin familiei tibeto-birmane.

Istoric

Este o populaţie autohtonă. începând din secolul al XIII-lea mai multe grupuri din nord au stabilit relaţii privilegiate cu statul Ahom din valea Brahmaputrei, care încerca să-şi asigure controlul asupra minelor de sare ale populaţiei naga.

Aceste raporturi de strânsă dependenţă politică par să fi stat la originea împărţirii societăţii naga în pături sociale ierarhizate. După dobândirea independenţei Indiei şi Bimaniei, mişcările naga secesioniste s-au manifestat în ambele state, recurgând la lupte de gherilă.

Denumire: naga şi o serie de antonime locale; (assameză, bengali) noga.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …