Muong

Muong este un ansamblu de grupări înrudite din nordul Vietnamului, răspândite în marginea sud-vestică a deltei Fluviului Roşu şi pe versanţii estici ai Cordilierei anamite (în jur de 1 milion de persoane).

Sunt în primul rând agricultori, pe terenuri defrişate prin incendiere sau, în prezent, mai ales pe terenuri irigate. Familiile (patriarhale, patrilineare şi patrilocative) care locuiesc împreună formează cătune sau sate numite que, care la rândul lor se grupează în nmong.

În trecut fiecare muong se afla sub autoritatea unei familii nobile. În zilele noastre se încadrează în sistemul administrativ vietnamez. Religia muong asociază cultul strămoşilor şi al geniilor tutelare cu unele culte agrare.

Graiurile, numeroase, aparţin grupului viet-muong din familia austro-asiatică.

Istoric

Conform miturilor lor de origine, muongii au alungat din ţinut pe primii locuitori, sach (subgrup al populaţiei chut, retraşi în prezent în văile din Vietnamul Central).

La începutul erei noastre, când Tonkinul era stăpânit de chinezi, au rămas în ţinuturile muntoase, diferenţiindu-se astfel de viet kinh (vietnamezii propriu-zişi) care, aşezaţi în câmpii, au fost puternic sinizaţi.

După un mileniu, au avut de înfruntat pe taii veniţi din nord-vest, care i-au influenţat puternic din punct de vedere social şi cultural. Nu am avut niciodată un stat propriu şi au fost întotdeauna aliaţi fideli ai populaţiei vietnameze.

Denumire: moi; mol, mon, mwon etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …