Muktele

Muktele este o societate din nordul Camerunului, aşezată în partea de nord a munţilor Mandara (circa 11.000 de persoane).

Cultivatori de sorg şi crescători de animale (oi, capre, un mic număr de bovine), trăind într-un habitat dispersat (concesiuni familiale sau plurifamiliale) simt împărţiţi teritorial şi politic în şase „blocuri”, având fiecare câte un şef politic (sfl) şi responsabili rituali, printre care un şef al ogoarelor (sfl gudang), prezicători şi prezicătoare.

Muktele fac parte din ansamblul de societăţi neislamicc sau puţin islamizate din nordul Camerunului, adesea denumite cu termenul depreciativ kirdi. Colonizarea franceză a dus la împărţirea ţinutului muktele în două cantoane, cu căpetenii alese dintre şefii politici tradiţionali cu funcţie ereditară.

Din punct de vedere sociologic societatea se bazează pe clanul sau spiţa patrilineară. Fiecare spiţă patrilineară are un strămoş-întemeietor şi o origine migratoare urmărită pe şapte sau opt generaţii, pornind din munţii Mandara (regiunea Mokolo) sau din câmpia Ciadului situată mai la nord. Există şi câteva spiţe care se consideră autohtone.

Limba muktele (gaz matal) aparţine unei familii ciadiene din grupul hamito-semitic. Limba de comunicare este wandala (sau mandara) şi, în mod secundar, ful-fulde (sau peulă).

Denumire: mouktele.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …