Moose

Moose (singular moaga) este o populaţie din Burkina Faso (podişul central, cu savane arbustive şi pietroase); mai mult de o treime alcătuiesc o importantă diaspora, stabilită îndeosebi în Coasta de Fildeş (aproximativ 9 milioane de persoane).

Sunt îndeosebi agricultori (mei, po­rumb, fasole). În anotimpul ploios, grupaţi în mici comunităţi teritorializate (yiya), îşi cultivă ogoarele, utilizând pentru consu­mul propriu cea mai mare parte din recoltă şi vânzând ocazional ceea ce le rămâne.

În anotimpul secetos comunităţile de muncă se destramă şi se creează grupuri mai ex­tinse care organizează ceremoniile anuale - funeralii, sărbători dedicate strămoşilor şi spiritelor protectoare.

Se disting patru niveluri teritoriale - cartier, sat, ţinut, regat - (la începutul secolului al XX-lea existau vreo 20 de regate), (fiecăruia fiindu-i asociat câte un strămoş-întemeietor al spiţei (buudu). Cu cât buudu este mai extins, cu atât este mai marc puterea naam şeferiei sau regatului respectiv. Regulile vieţii în societate şi ferti­litatea femeilor sunt dependente de naam.

Religia tradiţională, care este mai de­grabă expresia unui mod de viaţă decât o relaţie specială cu divinitatea, este foarte activă. Se bazează pe opoziţia dintre „stră­moşi” şi „duhuri”. Strămoşii, întemeietorii neamului, sunt reprezentanţii moralei şi ordinii sociale.

„Duhurile” sau „copiii” zeului Wende poartă în ei spiritul voinţei, întrupat în decursul fecundaţiei în fiecare om. Moose din nord asociază aceste cre­dinţe cu islamul, cei din centru şi est cu catolicismului.

Limba moaga numită moore, aparţine grupului gur-voltaic. Este larg utilizată, în paralel cu franceza.

Istoric

Popularea teritoriului moaga a fost realizată de grupul nakomse. Cuceri­rea terenurilor, care erau ocupate doar pe alocuri de autohtonii nioniose, a durat de la sfârşitul secolului al XVI-lea până la începutul secolului al XIX-lea.

În acest in­terval, grupuri de mandingue şi peuli s-au alăturat acestei societăţi în curs de for­mare, în timpul colonizării franceze, acţiu­nile de şcolarizare au determinat, începând din anii 1930, apariţia unei elite moaga.

În zilele noastre, moose, care reprezintă două treimi din populaţia din Burkina Faso, au o organizare socială care coexistă cu siste­mul politic şi economic burkinabe actual.

Arta

Unii regizori de film remarcabili, ca I. Ouedraogo şi G. Kabore sunt de origină moose.

 

Denumire: denumirile oficiale sunt acum moaga la singular, moose la plural; dar se întâlnesc frecvent şi variantele mossi sau moosi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …