Montagnezi-naskapi

Montagnezii-naskapi sunt un ansamblu de grupuri amerindiene înrudite din Canada, din peninsula Labrador.

Montagnezii sunt aşezaţi în partea de sud, iar naskapii în nord (circa 12.000 de persoane).

Din punct de vedere lingvistic şi cultural sunt foarte apropiaţi de indienii cree din golful James.

Vânători de caribu, utilizând curse pentru prinderea castorilor, pescari, alcătuiau mici grupuri conduse de bărbatul considerat cel mai iscusit din grup.

Datorită izolării teritoriului lor au izbutit să-şi menţină până în anii ’60 modul de viaţă tradiţional.

Practică şi acum vânătoarea ca şi pescuitul, dar lucrează parţial şi ca muncitori forestieri.

S-au implicat în acţiunea complexă de contestare a Convenţiei golfului James (CREE).

Au fost convertiţi la catolicism, dar păstrează unele elemente ale culturii lor şamanice (cântece acompaniate de tobe).

Denumire: innu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …