Monica Brătulescu

Monica Brătulescu (13 iulie 1930, Craiova) - prozatoare şi folcloristă. Este fiica lui Netty (născută Silbermann) şi a lui Iacob Rahmil, proprietar al unei case de efecte şi lombard.

A absolvit Facultatea de Filologie, secţia limba şi literatura engleză, a Universităţii din Bucureşti (1953), devenind cercetător la Institutul de Etnografie şi Folclor (1955-1982). Îşi ia doctoratul în filologie în 1975. Emigrând în 1982 în Israel, este angajată între 1984 şi 1988 la Hebrew University din Ierusalim, fiind cercetător la Folklore Research Center, pentru culegerea şi studierea tradiţiilor populare ale israelienilor proveniţi din România. Brătulescu aduce reale contribuţii la cunoaşterea colindelor şi colindatului.

După o serie de studii parţiale şi o antologie de colinde laice, alcătuită cu discernământ (La luncile soarelui, 1964), tipăreşte în 1981 lucrarea care o reprezintă cu adevărat, Colinda românească - The Romanian Colinda (Winter-Solstice Songs). Un amplu studiu introductiv abordează aproape exhaustiv aspectele legate de această specie (menţiuni istorice, culegeri şi studii, demarcaţii între colinde şi alte forme de colindat, practicarea obiceiului, substratul mitologic, influenţa creştină, repertoriul, libertăţi şi constrângeri în compoziţia colindei, categorii de personaje, refren, incipituri, formule finale, elemente stilistice), partea a doua a lucrării constituind-o indexul tipologic şi bibliografic al colindelor.

Un sistem special de trimiteri infirmă mai vechea şi inoperanta împărţire a colindelor în laice şi religioase. Scurtul rezumat al fiecărui tip se dă bilingv, în română şi engleză, urmat de bibliografia variantelor apărate în volume şi a celor existente în Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor din Bucureşti. Lucrarea este un excelent instrument de lucru, accesibil şi specialistului străin. Autoarea a mai publicat câteva antologii de ghicitori, proverbe şi zicători, însă importantă este lucrarea sa, rămasă deocamdată în manuscris, Lirica de dor şi dragoste. Păsări, animale, flori, elaborată în cadrul proiectului Colecţia naţională de folclor.

În Israel, Brătulescu scrie şi publică proză, cartea sa, Răsunete din Caucaz şi alte povestiri (2001), evocând destinele a cinci femei pe fundalul unor antagonisme interreligioase şi interetnice din Georgia şi din România (grupul etnic al saşilor), inclusiv din Israel, cu dificultăţile pe care le implică adaptarea noilor veniţi. Cartea are, totodată, caracter autobiografic, constituind, cum s-a observat, „un fel de antimemorii deghizate” (Ion Cristofor). Răsunete din Caucaz... a afirmat o prozatoare, debutul ei fiind considerat unul „de răsunet”.

Opera literară

  • Colinda românească - The Romanian Colinda (Winter-Solstice Songs), Bucureşti, 1981;
  • Răsunete din Caucaz şi alte povestiri, Norcross (Statele Unite), 2001.

Culegeri

  • Ghicitori şi proverbe, I-II, Bucureşti, 1957;
  • Laluncile soarelui, prefaţa editorului, Bucureşti, 1964;
  • Cântece şi strigături populare noi, Bucureşti, 1966 (în colaborare).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …