Monguor

Monguor este un grup mongol izolat, trăind în China (Qinghai, districtul autonom Tu din Huzhu şi districtele Minhe, Datong şi Ledu; Gansu în districtele Yongdeng, Linxia şi Tianzhu) (circa 200.000 de persoane).

Sunt descendenţii unei garnizoane mongole stabilită în regiune în timpul dinastiei mongole Yuan (68) şi ai unor turci (shato), la care s-au adăugat apoi familii chineze şi tibetane.

Organizaţi în 17 clanuri patrilineare exogame, aliaţi de timpuriu cu ming, au stat de pază la frontierele imperiului. În slujba dinastiilor Ming şi Qing. Păstori nomazi deveniţi agricultori şi crescători de animale sedentari, locuiau în sate dispersate.

Sunt lamaişti dar păstrează elemente şamanice; vorbesc un dialect mongol izolat, prezentând arhaisme fonetice şi lexicale, particularităţi morfologice şi împrumuturi din chineză şi tibetană, cu două dialecte: cel din Huzhu şi cel din Minhe. Folosesc însă şi chineza sau tibetana. Cei din Datong sunt sinizaţi în mai mare măsură.

Denumire: tsagan mongol („mongoli albi”) sau mongor; (chineză) tu, turen („nativi”); (mongola din Kukunor) doldu, dolod, dolot, dalat, daldy; (tibetană, tangută) ceahor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …