Mongolii din China

Istoric

În decursul anilor 1920, mongolii din China au fost împărţiţi între mai multe provincii chineze care i-au administrat direct, ceea ce a frânat orice veleitate de unire şi a facilitat colonizarea chineză aflată deja în plină desfăşurare. Lupta lor pentru independenţă a fost încurajată cu abilitate de japonezi, care urmăreau, prin obţinerea controlului asupra Manciuriei şi Mongoliei, să-şi creeze o trambulină pentru cucerirea Chinei.

În 1932 japonezii au ataşat partea orientală a Mongoliei de Sud la statul-marionetă pe care îl realizaseră în Manciuria, numit Manciuko. Japonia a lansat o propagandă promongolă, pe placul naţionaliştilor mongoli, a finanţat publicarea de cărţi şi ziare în limba mongolă, a trimis mulţi tineri la studii, în Japonia şi în Manciuria.

În 1942 a instaurat „Mongolia autonomă” în partea occidentală a regiunii, în realitate mongolilor li s-a acordat autonomia doar formal. Ca urmare a victoriei trupelor sovietice şi chineze asupra japonezilor, Partidul popular revoluţionar din Mongolia Interioară a ieşit din anonimat în 1945, proclamând guvernul provizoriu al „Republicii Mongolia de Sud”. În anul următor în regiunile orientale s-a constituit un guvern autonom.

Dar în 1947 comuniştii chinezi le-au limitat ambiţiile, hotărând înfiinţarea Regiunii autonome a Mongoliei de Sud sau RAMI (în chineză Regiunea autonomă a Mongoliei Interioare) ca parte integrantă a Chinei.

În deceniile care au urmat, decupajul teritorial a fost modificat. Îndeosebi în anii revoluţiei culturale, care printre altele a şters cu buretele drepturile şi tradiţiile etniilor minoritare, teritoriul RAMI s-a redus la mai puţin de jumătate, o mare parte trecând sub controlul direct al provinciilor chineze. Această împărţire administrativă a durat zece ani (1969-1979), timp în care populaţiile mongole din provinciile respective au fost supuse masiv sinizării. Teritoriul regiunii arc în prezent 1.183.000 km2.

Populaţia mongolă din RAMI a crescut foarte mult, ajungând de la 835.000 în 1949 la 3.375.000 în 1990, totuşi nu reprezintă decât sub 16% din populaţia regiunii, 12% fiind han. În plus, din 1982 legea cu privire la limitarea naşterilor penalizează dur cuplurile mongole care au mai mult de doi copii, ducând la scăderea natalităţii mongolilor din China.

Pe de altă parte, din 1980 statul acordă unele avantaje etniilor minoritare, ceea ce se pare că duce la o creştere a numărului de persoane care îşi descoperă strămoşi mongoli şi a cuplurilor mixte care îşi înregistrează copiii ca fiind mongoli, nu han.

O parte dintre mongolii care trăiesc în apropiere de chinezi au adoptat încă din secolul al XIX-lea un mod de viaţă sedentar, devenind agricultori, totuşi creşterea seminomadă a vitelor este şi astăzi activitatea principală a mongolilor din RAMI, extinzându-se pe 60% din teritoriul regiunii autonome, pe când culturile agricole ocupă numai 24%.

Şeptelul, care era de opt milioane de capete în 1947, s-a stabilizat astăzi în jurul cifrei de 37 milioane de capete. În 1958 vitele au fost colectivizate în cadrul comunelor populare; ulterior proprietatea privată a fost restabilită şi de la începutul anilor 1980 crescătorii de animale îşi gestionează singuri şeptelul şi păşunile.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …