Mongoli

Mongolii sunt un ansamblu de grupuri vorbind limbi mongole (una dintre cele trei ramuri ale familiei altaice), răspândite pe teritoriul Mongoliei (2,5 milioane de persoane), al Chinei (5 milioane, dintre care mai mult de două treimi în Mongolia Interioară) şi Rusiei (180.000 de kalmâci şi 430.000 de buriaţi).

Cam un sfert dintre mongoli sunt continuatori ai nomadismului tradiţional (în Mongolia), dar cei mai mulţi trăiesc acum în oraşe. În China, unde coloniştii han au acaparat o parte din terenurile crescătorilor de vite mongoli, şi în măsură şi mai mare în Rusia, s-a generalizat sedentarizarea, uneori asociată cu transhumanţa.

În toate cele trei ţări, trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă a bulversat relaţiile socio-economice. Destrămarea cooperativelor şi privatizarea şeptelului a readus în actualitate pastoralismul în Mongolia. Acelaşi proces, complicat prin privatizarea terenurilor, a dus în Mongolia Interioară la sedentarizare şi la supraexploatarea păşunilor care s-au mai păstrat.

Religia, budismul lamaist, cunoaşte în prezent un nou avânt. Unele grupuri (buriaţii darhaţii, dagurii) îşi păstrează totuşi tradiţiile şamanice. Vorbesc diverse limbi care alcătuiesc ramura mongolă a familiei altaice. În China scrierea se face cu alfabetul tradiţional, realizat după modelul alfabetului uigur vechi, iar în Mongolia cu alfabetul chirilic adaptat (dar există un proiect de revenire la scrierea mongolă).

Organizarea

Vechile triburi mongole erau împărţite în clanuri exogame. Aceste clanuri şi-au continuat existenţa şi în timpul imperiului lui Genghs-Han, dar în acelaşi timp s-a dezvoltat şi un nou mod de organizare, miriadele sau tumen, unităţi militare cuprinzând circa 10.000 de luptători, care s-au transformat în timp în grupări feudale conduse de principi.

Societatea mongolă a ajuns astfel să cuprindă două clase mari, nobilimea, provenită din genghishanizi (taiji) şi oamenii de rând (kharat sau albatu), supuşi aflaţi în situaţie de dependenţă faţă de un principe, plătind dări şi fiind obligaţi să presteze corvezi. Regulile de exogamie iau determinat pe nobilii care aparţineau aceluiaşi clan să se căsătorească cu oameni de rând.

Sistemul de elan şi-a pierdut şi mai mult importanţa în perioada manciuriană. Mongolii au fost împărţiţi în steaguri şi săgeţi, care nu au mai ţinut seama de vechile clanuri. Totuşi chiar şi în zilele noastre principiul exogamiei a rămas în vigoare, deşi este greu de aplicat datorită faptului că numele clanurilor au fost uitate.

Istoric

Crescători nomazi locuind în corturi de pâslă (iurte), războinici de temut, mongolii sunt urmaşii marilor confederaţii nomade care cuprindeau prototurci şi protomongoli (Xiong-Nu, Xiang-Pei, Ruan-Ruan). Au dominat stepele Asiei în primele secole ale erei creştine. Venind din marginea răsăriteană a Mongoliei actuale, au fost, în podişul Mongolici, succesorii imperiilor tiurc, uigur şi kirghiz şi ai kitanilor protomongoli (dinastia Liao), stăpâni ai Chinei de Nord în secolele XI-XII.

Însă mongolii propriu-zişi nu au apărut cu adevărat în scenă decât în secolul al XII-lea, având în frunte un comandant tânăr, Temugin, viitorul Genghis-Han, care a unificat diversele triburi nomade mongole şi turcice din Asia muntoasă, întinzându-şi apoi cuceririle asupra populaţiilor sedentare din regiunile limitrofe şi formând astfel cel mai vast imperiu de pe glob. Urmaşii lui Genghis-Han au domnit în mod autonom în ţările cucerite (ceagataizii în Turkestan, ilkanii în Persia, Hoarda de Aur pe teritoriul Rusiei, Yuan în China), adoptând obiceiurile acestor ţări.

Slăbiţi de rivalitatea dintre mongolii lui Genghis-Han sau mongolii orientali şi mongolii oiraţi sau occidentali, rămaşi în Mongolia, au încercat în zadar să-şi refacă unitatea (secolele XIV-XVI). În această situaţie, dispersaţi, după ce între timp au adoptat budismul lamaist, principii mongoli aliaţi („mongolii meridionali”) sau cuceriţi (haiha şi oiraţi) au fost incluşi în Imperiul manciurian (Qing). Instaurarea republicii în China în 1911 ia eliberat pe mongoli de legăturile de vasalitate.

Mongolii din nord, în cea mai mare parte halha, după ce au instaurat un regim teocratic în frunte cu şeful Bisericii lamaiste mongole, Bogdo Ghegheen, au adus la putere, cu ajutor sovietic, un regim popular independent. În schimb mongolii meridionali (ceahari, tumeţi, ordoşi etc.) nu au reuşit să se elibereze de dominaţia chineză.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …