Mongo

În sens strict sunt vorbitorii de lomongo, populaţie din Republica Democrată Congo, cea mai mare parte a lor masaţi în partea de sud a regiunii Ecuator (aproximativ 1,2 milioane de persoane). În sens larg sunt incluse în această categorie şi diverse populaţii înrudite care ocupă aproape în totalitate bucla făcută de fluviul Zair (Congo) (aproximativ 3 milioane de persoane).

Mongo în sens strict sunt agricultori, vânători, pescari şi meşteşugari (fierărie, împletituri, olărit). Sistemul de filiaţie este bilateral, iar reşedinţa virilocativă. Organizarea lor socială, adaptabilă, se baza pe comunitatea persoanelor înrudite, grupată în jurul unui lider, la care se mai asociau, printre alţii, pigmeii twa (vânători aflaţi în raporturi clientelare).

Gospodăriile se grupau în sate iar acestea la rândul lor în cantoane, unităţi de apărare colectivă. Căpeteniile satelor şi ale cantoanelor se alegeau dintre capii de familie.

Pătrunderea creştinismului (îndeosebi a catolicismului) nu a dus la dispariţia religiei tradiţionale (credinţa într-un zeu creator, cultul unor duhuri teritoriale şi al spiritelor strămoşilor, despre care se crede că trăiesc în sate invizibile).

Lomongo, limbă bantu, cu zeci de dialecte, este folosită în paralel cu lingala şi franceza.

Arta

Muzica, foarte dezvoltată, are uneori formă polifonică şi este însoţită de dansuri. Literatura orală este foarte bogată (fabule, poezii, celebra epopee Lianja).

Istoric

Grupul proto-mongo s-a individualizat probabil în jurul anului 900 î.Hr, iar colonizarea regiunii de către mongo (în sens larg) s-a încheiat în jurul anului 500 d.Hr. începând din secolul al XVIII-lea au luat contact cu comerţul atlantic.

În secolul al XIX-lea s-a produs o invazie a populaţiilor ngombe venite din nord, care au capturat un număr mare de sclavi; ulterior au intrat parţial sub control arabo-swalili (în anii 1870-1890), apoi sub cel belgian.

Colonizarea a perturbat profund organizarea lor tradiţională, dar misionarii catolici au favorizat apariţia unei conştiinţe identitare mongo inexistentă în trecut.

Denumire: nkundo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …