Mon

Mon este o populaţie din părţile joase ale Birmaniei (îndeosebi din statul Mon) şi din regiunile învecinate din Thailanda, locuind îndeosebi în ariile deltaice ale fluviilor Irrawaddy, Sittang şi Saluen, în jurul golfului Martaban (circa 1 milion de persoane).

Practică îndeosebi cultivarea orezului pe terenuri cu umiditate ridicată (în zona rurală), meşteşugurile şi comerţul (la oraş). Societatea lor este segmentară şi patrilineară. Totuşi soţul locuieşte în casa socrilor câţiva ani înainte de a putea avea un cămin independent.

În societatea mon există o ierarhie care oglindeşte în oarecare măsură fizionomia piramidală a statului. Înainte de colonizarea britanică aveau un statut de dependenţă faţă de curtea regală de la Bangkok, însă la vârful piramidei unele vechi titluri de nobleţe erau în continuare recunoscute.

Religia lor este budismul theravadin de tip birman, puternic influenţat de brahmanism, coexistând cu credinţe mai vechi, printre care cultul spiritului tutelar al grupului clanic, asociat cu un anumit teritoriu. Diversele dialecte mon aparţin grupului mon-khmer al familiei austroasiatice.

Istoric

Populaţia mon este fără îndoială clementul cel mai vechi din actuala Birmanie. Favorizat de schimburile comerciale intense cu India, în secolele V-VI a apărut un regat mon în centrul actualei Thailande, urmat de alte câteva, între secolele al VIII-lea şi al XII-lea, în Thailanda de Nord-Vest şi în ariile deltaice ale Birmaniei.

Din secolul al XI-lea până în secolul al XIV-lea importantul regat mon budist Pegou a dominat Birmania Inferioară, fiind remarcat şi de călătorii occidentali. În secolul al XVII-lea populaţia mon a migrat în masă în Siam din pricina invaziilor şi războaielor. De aceea în prezent aşezările lor sunt risipite din centrul peninsulei Malacca şi până în Laos şi de la Pagan, din Birmania Centrală, şi până în platoul Korat.

Şi-au pierdut independenţa politică în 1757 după o înfrângere care a consacrat supremaţia birmană. În anii 1960 au avut loc unele rebeliuni armate, care au dus chiar la crearea unui stat mon în sânul Uniunii Birmane, iar tendinţele naţionaliste sunt perceptibile şi astăzi.

Denumire: man, mon, (birman) mon, talaing, (thai) mon.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …