Moldova văzută de Dimitrie Cantemir

Printre scrierile cu larg ecou în lumea ştiinţifică europeană din secolul al XVIII-lea s-a numărat Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă de Dimitrie Cantemir în limba latină.

Ea s-a impus atenţiei contemporanilor prin acurateţea metodei folosite, varietatea informaţiei şi concepţia ştiinţifică modernă care i-a stat la bază, lucrarea fiind o expunere monografică a cadrului geografic şi etnografic, precum şi a istoriei şi culturii Moldovei.

Pe lângă elementele de geografie a Moldovei, partea cea mai valoroasă o reprezintă informaţiile referitoare la aspectele de tip social, moravurile şi alcătuirile politice ale vremii - alegerea domnilor, ierarhia boierească, legislaţia şi armata.

Totodată, referirile privitoare la originea poporului român sunt corelate de Dimitrie Cantemir cu informaţiile privind obiceiurile populare.

Scrierea este însoţită de o hartă amănunţită a Moldovei.

Check Also

Tributul şi alte poveri ale Moldovei şi Ţării Româneşti

Cu ce scop era pus în scaun un domn român, el ştia cât se poate …

Prefacerile politice din Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

Apariţia unei noi boierimi A doua jumătate a veacului al XVI-lea este frământată de un …

Consolidarea poziţiei internaţionale a Moldovei (1365-1400)

Statul feudal moldovean s-a consolidat şi şi-a desăvârşit organizarea în a doua jumătate a secolului …

Criza fărâmiţării feudale în Moldova (1432-1457)

Perioada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron a lui Ştefan …

Epilogul acţiunii eteriste în Moldova

Conducătorii trupelor eteriste din această provincie, C. Pendedeca (ce fusese trimis de Ipsilanti în luna …