Moldova în timpul domniei lui Bogdan III şi Ştefăniţă

Bogdan al III-lea (1504-1517), fiul lui Ştefan cel Mare, s-a străduit din răsputeri să împlinească testamentul politic al vrednicului său părinte, de a păstra independenţa Moldovei.

Lucrul nu era deloc uşor, deoarece turcii nu renunţară la planurile lor de dominaţie, iar boierii mari încercau să înfeudeze Moldova regatului polon.

Sporirea tributului, de la 4.000 la 8.000 de galbeni a mulţumit deocamdată pretenţiile Porţii, dar relaţiile cu Polonia timp de 5 ani au continuat să fie încordate, cu incursiuni de o parte şi de alta.

Rivalităţile politice au tulburat şi raporturile dintre Moldova şi Ţara Românească, împăcarea realizându-se prin intermediul mitropolitului muntean Maxim Brancovici care invoca argumentul că „sânt creştini şi de aceeaşi seminţie”.

Frământările interne au continuat şi în timpul domniei lui Ştefăniţă (1517-1527), fiul şi urmaşul lui Bogdan, Viforul din trilogia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea.

Marea boierime, în frunte cu Luca Arbore, profitând de minoratul domnului, îşi sporeşte moşiile şi puterea politică.

Preluând puterea personal, Ştefăniţă a încercat să întărească autoritatea domniei şi independenţa ţării.

Conflictul dintre domn şi boieri s-a soldat cu tăierea capetelor mai multor mari boieri la început şi cu moartea domnului după aceea.

Check Also

Consolidarea poziţiei internaţionale a Moldovei (1365-1400)

Statul feudal moldovean s-a consolidat şi şi-a desăvârşit organizarea în a doua jumătate a secolului …

Criza fărâmiţării feudale în Moldova (1432-1457)

Perioada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron a lui Ştefan …

Epilogul acţiunii eteriste în Moldova

Conducătorii trupelor eteriste din această provincie, C. Pendedeca (ce fusese trimis de Ipsilanti în luna …

Campania regelui Ioan Albert în Moldova (1497)

Pregătită din vreme, campania regelui Ioan Albert din toamna anului 1497 a reprezentat pentru Moldova …

Manufacturile în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

Apariţia manufacturilor este semnul premergător al orânduirii capitaliste. „Atelierele cu un număr de muncitori mai …