Moi

Denumirea moi este o contragere a ex­presiei vietnameze tradiţionale ke moi (barbar, sălbatic), termen peiorativ utilizat de francezi în epoca colonială pentru a de­semna, destul de vag, numeroasele populaţii din Vietnam care trăiesc în ţinuturi muntoase (de unde şi denumirea de mun­teni) şi care nu sunt vietnamezi.

Termenul era aplicat în primul rând populaţiilor zise „indoneziene” din platou­rile din centrul şi sudul ţării (fostul Anam şi fosta Cochinchina) şi în mai mică mă­sură celor din munţii din nord (fostul Tonkin).

Însă şi calificativul de „indone­zian” este inexact, căci a fost aplicat unor populaţii de limbi austroneziene neindoneziene (cham, jorai, ede/rhade, raglai, chuni) şi uneori chiar unor populaţii de limbi austroasiatice din grupul mon-khmer (bahnar, katu, brao, sedang etc.).

Termenul de moi este relativ rar utilizat în cazul populaţiilor nevietnameze din văile înalte şi din munţii din nordul Vietnamului (tai, yao, hmong, lolo etc.), autorii preferând să desemneze aceste grupuri fie prin nu­mele lor, fie prin termenii uzuali dar tot peiorativi de man (pentru yao şi uneori lolo) sau meo (pentru hmong).

În munţii din nord, termenul moi a fost totuşi aplicat şi unor populaţii de limbă mon-khmer (klimu ).

Deşi este evitat oficial, termenul este încă prezent în „nomenclatura oficială a etniilor din Vietnam” şi folosit în limbajul curent.

Taii din Laos şi din Vietnam folo­sesc mai degrabă termenul xa, lao terme­nul kha iar cambodgienii termenul pnong pentru a desemna minorităţile „lor” cu sta­tut social inferior.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …