Modernism poetic

Modernismul poetic este un concept specific perioadei interbelice care nu trebuie confundat cu modernitate.

Conceptul presupune o atitudine de respingere a tradiţiei poetice, în esenţă, negarea tradiţiei.

Modernismul poetic interbelic se conturează ca estetică prin teoretizări realizate în primul rând de Eugen Lovinescu, cel care va şi introduce conceptul în epocă.

Modernism

Modernism şi tradiţionalism devin astfel doi termeni care definesc o realitate artistică specifică perioadei interbelice, dar, într-un sens mai larg, specifică oricărei perioade de istorie literară.