Mircea Coloşenco

Mircea Coloşenco (3 iunie 1938, Căinări, judeţul Tighina, Basarabia) - editor şi istoric literar. Este fiul Nataliei (născută Musteaţă) şi al lui Petre Coloşenco, învăţători.

Între 1960 şi 1965 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 1969, a absolvit şi cursurile de biblioteconomie ale Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti. A lucrat ca muncitor, profesor, bibliograf la Biblioteca Municipală Bârlad (1968-1969), redactor la ziarul „Vremea nouă” din Vaslui (1969-1973), corector, muzeograf principal la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti (1991-1992), referent de specialitate şi consilier la Direcţia Muzee şi Colecţii, resortul Case Memoriale-Memorialistică din Ministerul Culturii (1993-1998). A colaborat la „Manuscriptum”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Academica”, „Jurnalul literar”, „Literatorul” etc.

Coloşenco este un pasionat scotocitor de arhive, dând la iveală documente pe baza cărora se pot reconstitui laboratorul şi metoda unui scriitor. Este cazul ineditelor lui Ion Barbu (publicate în „Manuscriptum”), autor despre care Coloşenco a întocmit si a publicat în 1989 o „biografie documentară” urcând până la primul strămoş atestat (1564) - lucrare complexă, depăşind interesul strict al istoriei literare. Investigaţia genealogică amănunţită este urmată de biografia propriu-zisă a scriitorului, oprindu-se la 1925 (anii formaţiei şi ai consacrării) şi fiind completată cu o bibliografie amplă a scrierilor (inclusiv manuscrise) şi a referinţelor critice.

Scrupulul pozitivist al documentului, acribia caracterizează şi ediţia Ion Barbu, Opere (I-II, 1997-1999). Notele şi comentariile conţin, pe lângă laboratorul creaţiei şi reperele receptării, şi glose etimologice la termeni-cheie ai poemelor. Ediţia Nichita Stănescu, din care au apărut cinci volume (2002-2003), este cea mai amplă până în prezent, conţinând şi un tablou al receptării, adus la zi.

Prin acelaşi profesionalism se distinge ediţia critică George Bacovia (2002). O ediţie Ion Creangă, în trei volume (1991-1993), porneşte de la cea din 1890. Coloşenco a mai publicat texte din opera lui Petre Ţuţea (Lumea ca teatru. Teatrul seminar şi Filosofia nuanţelor) şi Istoria poeziei culte româneşti (1570-1830) de Alexandru Alexianu (I-IV, 2001). În fine, editează romanele lui Liviu Rebreanu (Opere, I-III, 2001).

Opera literară

 • Coordonate bârlădene (în colaborare cu Ştefan Secară), Bârlad, 1969;
 • Ion Barbu-Dan Barbilian. Biografie documentară (1564-1925), Bucureşti, 1989;
 • Climate, Bârlad, 2002.

Ediţii

 • Ion Creangă, Scrieri, I-III, Galaţi, 1991-1993 (în colaborare);
 • Petre Ţuţea, Lumea ca teatru. Teatrul seminar, prefaţa editorului, Bucureşti, 1993; Filosofia nuanţelor, prefaţa editorului, postfaţă de Sorin Pavel, Iaşi, 1995 (în colaborare cu Sergiu Coloşenco);
 • Ion Barbu, Opere, I-II, prefaţa editorului, Cluj Napoca, 1997-1999; Opere, I-II, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 2000;
 • Alexandru Alexianu, Istoria poeziei culte româneşti (1570-1830); I-IV, cu un Cuvânt de preţuire de I.C. Chiţimia, Bucureşti, 2001 (în colaborare);
 • Ion Barbu, Opere, I-II, prefaţa editorului , Cluj Napoca, 1997-1999; Opere, I-II, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 2000;
 • Liviu Rebreanu, Opere, I-III, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Ilderim Rebreanu);
 • Pamfil Şeicaru, Epistolar. Scrisori din exil, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Sergiu Coloşenco); Politica istorică a României, Bucureşti, 2002;
 • Nichita Stănescu, Opere, I-V, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 2002-2003;
 • George Bacovia, Opere, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 2002.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …