Miniştri de externe ai României (1918-1940)

 • Ion I.C. Brătianu - 29 noiembrie 1918 - 12 septembrie 1919 şi 21 iunie - 6 iulie 1927

 • Nicolae Mişu - 15 octombrie - 28 noiembrie 1919

 • Alexandru Vaida-Voievod - 1 decembrie 1919 - 13 martie 1920, 6 iunie - 10 august 1932 şi 11 august - 17 octombrie 1932

 • Duiliu Zamfirescu - 13 martie 1920 - 13 iunie 1920

 • Gheorghe Derussi - 17 decembrie 1921 - 17 ianuarie 1922

 • Ion G. Duca - 19 ianuarie 1922 - 27 martie 1926

 • Ion Mitilineu - 30 martie 1926 - 4 iunie 1927

 • Barbu Ştirbei - 4-20 iunie 1927

 • Nicolae Titulescu - 6 iulie 1927 - 30 iulie 1928, 20 octombrie 1932 - 12 ianuarie 1933, 14 ianuarie - 9 noiembrie 1933, 14 noiembrie 1933 - 3 ianuarie 1934, 5 ianuarie - 28 septembrie 1934, 10 octombrie 1934 - 29 august 1936

 • George G. Mironescu - 10 noiembrie 1928 - 7 iunie 1930, 7-12 iunie 1930, 13 iunie - 8 octombrie 1930, 10 octombrie 1930 - 4 aprilie 1931

 • Dimitrie I. Ghica - 27 aprilie 1931 - 31 mai 1932

 • Victor Antonescu - 29 august 1936 - 14 noiembrie 1937 şi 17 noiembrie - 28 noiembrie 1937

 • Istrate Micescu - 28 decembrie 1937 - 9 februarie 1938

 • Gheorghe Tătărescu - 11 februarie - 29 martie 1938

 • Nicolae Petrescu-Comnen - 30 martie 1938 - 20 decembrie 1938

 • Grigore Gafencu - 21 decembrie 1938 - 31 ianuarie 1939, 1 februarie - 6 martie 1939, 7 martie - 21 septembrie 1939, 21-27 septembrie 1939, 28 septembrie - 23 noiembrie 1939, 24 noiembrie 1939 - 10 mai 1940, 11 mai - 3 iulie 1940

 • Mihail Manoilescu - 4 iulie - 4 septembrie 1940

Check Also

Construcţia democraţiei postdecembriste în România

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea marchează în România trecerea de la un regim totalitar …

Drepturi şi libertăţi democratice în Constituţia României din 1923

Titlul II al Constituţiei, intitulat „Despre drepturile românilor”, cuprindea articolele 5-32 şi preciza drepturile şi …

Folosirea scrisului şi literatura slavo-română în timpul feudalismului pe teritoriul României

Folosirea scrisului pare să nu se fi întrerupt niciodată la populaţia de pe teritoriul României, …

Sistemul concentraţionar în România

Sistemul concentraţionar al României comuniste a cuprins numeroase închisori şi lagăre de muncă precum cele …

Instaurarea şi organizarea regimului burghezo-moşieresc în România (1866)

Aplicarea reformei agrare din 1864 prin menţinerea unor însemnate rămăşiţe feudale, dintre care principala a …