Mihail Dolgan

Mihail Dolgan (5 februarie 1939, Rediul Mare, judeţul Soroca, Basarabia) - critic şi istoric literar. Este fiul Irinei şi al lui Dumitru Dolgan.

A studiat la Chişinău, urmând Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, între 1958 şi 1963. Din 1963 lucrează la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Şi-a luat doctoratul în 1970, devenind doctor habilitat în 1991 şi profesor universitar în 1994. Din 1983 a condus Secţia de literatură contemporană din cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară din Chişinău. Este şef al Catedrei de literatură română a Universităţii de Stat din Moldova (din 1995). Editorial, debutează cu monografia Idee şi imagine poetică (1971), cuprinzând analize şi interpretări estetico-stilistice ale poeziei contemporane, genul liric devenindu-i obiectul principal de studiu.

Problematica investigaţiilor sale critice o constituie tendinţele procesului literar contemporan din Republica Moldova şi din România, statutul estetic al imaginii poetice şi al liricii de inspiraţie socială şi naţională, aspectele artei poetice la unii scriitori, evoluţia sistemului imagistic, metaforic şi simbolico-mitologic, relaţia dintre adevărul vieţii şi adevărul artistic, individualitatea creatoare şi tipologia eroului liric, diversitatea formulelor şi a stilurilor poetice, rolul „autoexprimării” în lirică şi măiestria literară etc., chestiuni abordate în volumele Marginalii critice (1973), Metafora poetică şi semnificaţiile ei în poezia sovietică moldovenească (1974), Conştiinţa civică a poeziei contemporane (1976), Crez şi măiestrie artistică (1982), Poezia moldovenească de azi şi problemele vieţii (1987) şi Poezia: adevăr artistic şi angajare socială (1988). Îl preocupă, de asemenea, şi probleme ce ţin de istoria, metodologia şi evoluţia ştiinţei şi criticii literare, mai ales în Responsabilitatea cuvântului critic (1987), precum şi literatura pentru copii sau metodica predării literaturii artistice în şcoală.

Dolgan practică sistematic o critică a poeziei, punând pe primul plan, cel puţin în textele mai noi, criteriul estetic şi aplicându-l în discernerea valorilor de nonvalori, după ce, timp de aproape două decenii, a susţinut ideologia literară bolşevică. A dezvoltat şi aprofundat observaţiile lui Tudor Vianu asupra metaforei, descoperind în poezia contemporană o evoluţie a tropului de la parţial la global, de la local la universal, de la metafora asemănărilor la metafora deosebirilor, iar de la aceasta din urmă - la mitul personal de factură paradoxală. Este receptiv atât la formulele lirice tradiţionale, cât şi la cele moderne, susţinând căutările şi experimentele novatoare. S-a manifestat activ în munca de elaborare, redactare si editare a unor lucrări colective, precum Istoria literaturii moldoveneşti (1989).

În colecţia „Scriitorii moldoveni în şcoală” a editat micromonografii despre Nicolai Costenco, Emilian Bucov, Liviu Deleanu, Petru Zadnipru, Aureliu Busuioc, Grigore Vieru, Liviu Damian etc. După 1989, s-a arătat preocupat cu deosebire de problemele de reevaluare şi reconsiderare a literaturii postbelice din Basarabia, de estimarea şi integrarea valorilor literare româneşti de pretutindeni.

Opera literară

 • Idee şi imagine poetică, Chişinău, 1971;
 • Marginalii critice, Chişinău, 1973;
 • Metafora poetică şi semnificaţiile ei în poezia sovietică moldovenească, Chişinău, 1974;
 • Conştiinţa civică a poeziei contemporane, Chişinău, 1976;
 • Poezia sovietică moldovenească din anii ’20-30, Chişinău, 1979;
 • Creaţia lui L. Comeanu în şcoală, Chişinău, 1981;
 • Crez şi măiestrie artistică, Chişinău, 1982;
 • Creaţia lui L. Deleanu în şcoală, Chişinău, 1989;
 • Poezia militantă şi imperativul vremii, Chişinău, 1983;
 • Creaţia lui Grigore Vieru în şcoală, Chişinău, 1984;
 • Literatura sovietică moldovenească în clasa 10 (în colaborare cu S. Bolduratu), Chişinău, 1985;
 • Creaţia lui P. Cruceniuc în şcoală, Chişinău, 1986;
 • Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală (în colaborare), Chişinău, 1987;
 • Poezia moldovenească de azi şi problemele vieţii, Chişinău, 1987;
 • Responsabilitatea cuvântului critic, Chişinău, 1987;
 • Poezia: adevăr artistic şi angajare socială, postfaţă Nicolae Bileţchi, Chişinău, 1988;
 • Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală, Chişinău, 1989;
 • Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări (în colaborare), Chişinău, 1998.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …