Merina

Merina este o populaţie din partea centrală, muntoasă, a Madagascarului, trăind în lmerina, „ţinutul larg deschis, de unde se poate vedea până foarte departe”, dar având o diaspora răspândită în toată insula (aproximativ 2,5 milioane de persoane).

Au ca ocupaţie principală agricultura (orezării irigate). Civilizaţia lor a fost profund modificată de creştinare, începută pe la jumătatea secolului al XIX-lea, dar şi-au păstrat unele tradiţii specifice (cultul strămoşilor, dubla înmormântare etc.) şi o ierarhizare accentuată, cu un ordin princiar şi nobiliar (andriana) şi două ordine de oameni de rând, cel al albilor (hora) şi al tributarilor negri.

Vechea împărţire „rasială” între „albi” (fosty) şi „negri” (mainty) este şi acum în vigoare. Andriana şi hova se consideră de origine indoneziana, spre deosebire de mainty în rândul cărora au fost incluşi acum, în masă, în detrimentul negrilor liberi, descendenţii sclavilor (andevu) care anterior nu aveau statut social.

Înrudirea

Identitatea personală şi socială este legată atât de locul de reşedinţă cât şi de filiaţie. Cea mai importantă formă de rudenie este cea cu semnificaţie patrimonială (centrată pe mormântul unui străbun). Totuşi endogamia „patrimonială” între rude apropiate pierde teren, fiind înlocuită cu endogamia între rude mai îndepărtate şi chiar o endogamie de stare socială (în interiorul ordinelor şi subordinelor sociale). Relaţiile conjugale între fosty şi mainty, echivalate în trecut cu vrăjitoria, sunt şi în prezent intens dezaprobate.

Sistemul de rudenie bilateral merida (în prezent şi cel betsileo), bazat pe perechea conjugală care prin practica tektonimiei ia frecvent numele primului lor copil, se deosebeşte radical de sistemele utilizate în alte părţi ale Madagascarului, unde se face distincţia între părinţii paterni şi cei materni iar fratele mamei are rol ritual.

Istoric

Probabil încă de la începutul secolului al XIV-lea unii principi cu o îndepărtată origine indoneziana (vazimba) au mobilizat populaţiile conduse de ei, reuşind să transforme mlaştinile de altitudine în orezarii irigate. Existenţa a mii de situri fortificate pe vârfuri de dealuri atestă raporturile încordate dintre aceste miniregate hidraulice care încercau să se cucerească reciproc.

Conform ideologiei indoneziene cu privire la centru şi la punctele cardinale, fiecare suveran, considerându-se „rege al centrului (pământului)”, se străduia să-şi înfrângă rivalii din toate punctele cardinale.

La începutul secolului al XVI-lea, venirea la putere a dinastiei merina a generalizat această logică a expansiunii la nivelul întregii regiuni centrale, muntoase, apoi, în timpul domniei lui Andrianampoinimerina (1877-1810), a fiului său Radama I (1810-1828) şi a văduvei acestuia, Ranavalona I (1828-1861), la nivelul întregii insule.

Pentru o jumătate de secol, expediţiile militare merina au luat amploare în toate direcţiile. Expansiunea acestui stat, dominat de o oligarhie hora şi care prezenta aspectele exterioare ale unui stat modern, a fost stopată de cucerirea insulei de către francezi. Dar şi în prezent merina (inclusiv cei din diaspora) se află în posturi de conducere.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …