Melanau

Melanau este o populaţie de pe coasta vestică a insulei Borneo (din Sarawak, Malayesia Orientală), aşezată în sectorul cuprins între fluviile Rejang şi Baram (circa 110.000 de persoane).

Locuiesc într-un ţinut cu întinse mlaştini şi delte. Economia lor se baza pe utilizarea sagotierului, cultivarea legumelor şi a orezului, vânătoare, pescuit şi culesul produselor pădurii. Din anii 1970 mulţi dintre ei au început să lucreze în industria lemnului, în prezent unii sunt angajaţi în administraţia publică sau în învăţământ.

Au fost asimilaţi din punct de vedere cultural de malaiezii din sultanatul Brunei, cu care au avut strânse relaţii politice şi comerciale începând din secolul al XVI-lea.

Din acest motiv sunt de multe ori confundaţi cu malaezii (ceea ce se întâmplă şi atunci când este vorba de reprezentarea lor în parlamentul din Sarawak), totuşi şi-au păstrat o identitate distinctă.

Sunt în majoritate musulmani, dar există printre ei şi catolici ca şi practicanţi ai religiei tradiţionale; cei din ultima categorie se numesc likou (melanu).

Şamanismul melanau prezintă caracteristici originale, îndeosebi existenţa unor efigii terapeutice (bilum) sculptate în lemn de sagotier.

Vorbesc limbi din grupul malaio-polinezian occidental. Cele cinci dialecte principale (oya, mukah, matu, sibu şi balingian) sunt reciproc inteligibile.

Două izodialecte (bintulu şi kanowit) prezintă diferenţe importante şi au legătură cu graiurile din nucleul kajang.

Denumire: coastal melanau, termen introdus de englezi; milano; milanow; a-likou („oamenii râului”), fiecare grup local adăugând numele râului unde îşi au reşedinţa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …