Mauri

Maurii sunt o societate tribală din Mauritania, Mali şi fosta Sahară Spaniolă (circa 2,3 milioane de persoane).

Maurii ocupă ţinuturile aride şi semiaride din Sahara şi Sahelul Occidental şi Central, de la contraforturile Atlasului Marocan în nord până la fluviile Senegal şi Niger în sud, de la Oceanul Atlantic în vest până în Azwad (în Mali) în est.

Unitari din punct de vedere cultural şi lingvistic, prezintă subdiviziuni de ordin politic: emirate (Trarza, Brakna, Adrar, Tagant), confederaţii orientale (Awlad M’barik, Ahl Sidi Mahmud, Awlad an-Nasir, Mashduf etc.), societăţi tribale nestratificate în nord (Awlad D’lim, Rgaybat etc).

La baza societăţii stă tribul (qabila), compus în principiu din descendenţii dintr-un strămoş comun, dar de fapt larg deschis afilierilor exterioare, îndeosebi prin căsătorie. Organizarea ierarhică este foarte clar conturată în cadrul emiratelor, cuprinzând războinici (hassan), clerici (zawaya) şi tributari (znaga). Se practica sclavia; sclavii eliberaţi (haratin) reprezintă aproape jumătate din populaţia totală şi se ocupă îndeosebi de agricultură.

Practică islamul sunnit de rit malekit. Se evidenţiază şi câteva mişcări confrerice sufite (turuq), adesea cu un fundament tribal.

Maurii vorbesc hassaniyya, dialect arab înrudit cu graiurile „beduine”. Limba berberă, znaga, vorbită în trecut de totalitatea triburilor sahariene, nu mai este utilizată decât în sud-vestul Mauritaniei. Araba modernă, promovată prin intermediul şcolii şi documentelor oficiale, tinde să se generalizeze.

Modul de viaţă

În trecut se ocupau îndeosebi cu creşterea nomadă a vitelor (cămile în nord şi bovine în sud). Cortul (kluiyma) din păr de capră sau de cămilă şi chiar din fâşii din bumbac local era principalul tip de locuinţă. Păstorii erau grupaţi în tabere (frig) de dimensiuni variabile în funcţie de anotimp şi de condiţiile de securitate. Marii nomazi crescători de cămile îşi spuneau „fii ai norilor” pentru a da o imagine a deplasărilor lor rătăcitoare prin care puteau să folosească resursele unor teritorii foarte întinse.

Agricultura, cu caracter marginal, era practicată în oazele din Sahara sau, în funcţie de regimul precipitaţiilor, în regiunile mai puţin aride din sud. Transportul caravanier avea un loc important, schimburile comerciale bazându-se pe exploatarea sării şi recoltarea de gumă arabică. Acest mod de viaţă nomad este acum pe cale de dispariţie ca urmare a politicilor de sedentarizare şi îndeosebi a exodului spre oraşe, accentuat de secetă.

Istoric

Berberii din Maghreb s-au instalat în Sahara Occidentală în decursul mileniului I d.Hr. Ulterior islamizarea Africii de Nord şi avântul comerţului caravanier au determinat noi deplasări ale triburilor berbere spre sud, până la hotarele regatului Ghana. În secolul al XI-lea, mişcarea almoravidă a dus la unificarea religioasă şi în parte politică a acestor triburi berbere, care stăpâneau un ansamblu teritorial ce se întindea din Spania şi până în Senegal.

A urmat un oarecare reflux. Triburile sahariene gravitau în oarecare măsură în orbita imperiilor sudaneze Mali şi Songhay. Vitalitatea comercială se manifestă totuşi prin apariţia oraşelor caravaniere (qsur): Tombouctou, Oualata, Tichit, Ouadane, mai târziu Chinguetti. Sosirea triburilor de limbă arabă, bani hassan, a determinat o profunilă transformare culturală şi structurală a societăţii: începând de la sfârşitul secolului al XVII-lea s-au constituit emiratele.

În est s-au succedat confederaţii tribale puternice. Presiunea triburilor maure asupra sudului sa accentuat pe tot parcursul secolului al XIX-lea, fiind frânată doar de cucerirea de către francezi (sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea). în aceeaşi perioadă spaniolii au ocupat o parte din Sahara, însă ordinea tribală şi chiar emiratele nu au dispărut.

După dobândirea independenţei, Mauritania a avut o evoluţie relativ liniştită până în 1976, când desfiinţarea regimului colonial în Sahara Spaniolă a fost urmată de războiul dus de Frontul Polisario (care a proclamat Republica Arabă Democratică Sahraui), susţinut de Algeria, împotriva Marocului şi Mauritaniei.

În 1978, Mauritania se retrage din conflict, renunţând la pretenţiile teritoriale. Războiul între Polisario şi Maroc continuă, dar ONU obţine un armistiţiu în vederea unui referendum. Pe de altă parte neînţelegerile grave între maurii şi „arabo-africanii” din valea Senegalului au determinat, începând din 1989, un conflict între Mauritania şi Senegal, iar în Mali populaţiile maure sunt antrenate în mişcarea de insurecţie tuaregă şi suferă represiunile îndreptate împotriva acesteia.

În sfârşit, arabizarea rapidă a societăţii maure (pusă în relief şi de înlocuirea, în 1978, în vocabularul oficial din Mauritania, a termenului de arabo-berberi cu cel de arabi) accentuează o orientare începută cu secole în urmă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …