Marco Cugno

Marco Cugno (25 aprilie 1939, Avigliana, Italia) - traducător, istoric şi critic literar italian. Licenţiat în litere al Universităţii din Torino, Cugno a fost între 1965 şi 1969 lector de limba italiană în cadrul Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Bucureşti. După reîntoarcerea în ţară, i se încredinţează predarea limbii şi literaturii române la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii torineze.

În 1984 devine profesor asociat, iar din 1997 funcţionează la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a aceleiaşi universităţi. Conduce, împreună cu Roberto Scagno, seria de studii şi texte româneşti „La colonna infinita” a Editurii dell’Orso din Alessandria. A colaborat la revistele „Il Dramma”, „Sipario”, „L’Europa letteraria e artistica”, „Româ­nia Orientale”, precum şi la „Secolul 20”, „Viaţa românească”, „Apostrof”, „Vatra” etc.

Debutează ca traducător de literatură română în 1972, cu transpunerea în italiană a optzeci de poezii de Marin Sorescu, autor al cărui admirator şi exeget va rămâne. O antologie din opera poetică a lui Tudor Arghezi, publicată tot în 1972, la prestigioasa editură Einaudi din Torino, şi pentru care va fi distins cu Premiul „Citta di Monselice”, îl va impune ca redutabil cunoscător al tradiţiei poetice româneşti. Treptat va fi interesat îndeosebi de manifestările avangardei poetice româneşti, din scrierile căreia traduce, în 1975, pentru revista „L’Europa letteraria e artistica”, un prim grupaj de texte, prefaţat de Ovid S. Crohmălniceanu.

Volumul Poesia romena d’avanguardia (1980), pe care îl publică în colaborare cu Marin Mincu, este o antologie bilingvă de texte şi manifeste poetice, deschizându-se cu un substanţial eseu, intitulat Per una stona dell’avanguardia letteraria romena. Sunt formulate aici observaţii esenţiale, care dovedesc o excelentă cunoaştere a peisajului literaturii române, cum ar fi aceea că interesul pentru formele poetice moderne, manifestat de poeţii europeni importanţi ai secolului, face ca ei să devină pentru avangarda românească mai degrabă modele decât obiect al polemicii. Este sugerată şi utilitatea preluării în descrierea acestui fenomen a unor formule curente în critica italiană, cum ar fi aceea de „experimentalism”.

Poezia română contemporană, în special cea a tinerilor autori, beneficiază la Cugno de o lectura competentă şi entuziastă, care îşi propune să integreze fenomenul în spaţiul cultural european. Elocventă este antologia Nuovi poeti romeni (1986), îngrijită în colaborare cu Marin Mincu. Oferindu-se ca instrument de lucru pentru studiul limbii române la universitate şi ca hartă pentru explorarea unei zone culturale mai puţin cunoscute, antologia urmăreşte să ilustreze dina­mica experienţei poetice a generaţiei care are în Nicolae Labiş o figură emblematică: tensiunea între istorie şi poezie, recuperarea lirismului dincolo de condiţionările ideologice, regăsirea tradiţiei.

Intitulat La lotta contro l’inerzia, eseul care prefaţează traducerile este o coerentă şi pătrunzătoare introducere în problemele literaturii române contemporane: e definit rolul folclorului în spaţiul cultural românesc, e amintit impactul politicii culturale a regimului comunist, sunt numite figurile poetice dominante ale epocii (Nichita Stănescu şi Marin Sorescu), iar poezia lui Mircea Dinescu e prezentată ca încheiere a “mişcării” care debutase odată cu Labiş.

O altă antologie, dedicată poeziei româneşti din secolul al XX-lea, La poesia romena del novecento (da Bacovia alla generazione ’80) (1996), a fost distinsă cu Premiul pentru traduceri al Uniunii Scriitorilor. În două numere ale revistei „Si scrive”, care apare la Cremona, s-au publicat, în 1996 şi în 1997, două masive grupaje de traduceri intitulate Letteratura moldava: ritratto di gruppo - poeti della Bessarabia şi La poesia negli anni di transizione: la Romania postcomunista.

În privinţa prozei, interesul traducătorului şi comentatorului a fost atras de scrierile lui Zaharia Stancu, Mircea Eliade şi Constantin Noica, precum şi de romanele semnate de Norman Manea. Alte câteva traduceri, printre care Baltagul lui Mihail Sadoveanu, au rămas netipărite în volum.

Opera literară

 • Momento Eminescu - Momentul Eminescu (în colaborare), ediţie îngrijită de L. Valmarin şi Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1987;
 • La Romania nella coscienza intellettuale italiana (în colaborare), Milano, 1988;
 • Mihai Eminescu (în colaborare), ediţie îngrijită de Doina Derer, Bucureşti-Milano, 1993;
 • Studi romeni e romanzi (în colaborare), Padova, 1995;
 • Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identita storica (în colaborare), Milano, 1998.

Traduceri

 • Marin Sorescu, 80 poezii - 80 poesie, ediţie bilingvă, Bucureşti, 1972; Giona, introducerea traducătorului, Napoli, 1980; Poezii - Poesie - Poems, ediţia trilingvă, Torino-Bucureşti, 1995;
 • Tudor Arghezi, Accordi di parole. Poesie (1927-1967), prefaţa traducătorului, Torino, 1972;
 • Zaharia Stancu, Quanto ti ho amato, Milano, 1974;
 • Poesia romena d’avanguardia. Testi e manifesti da Urmuz a Ion Caraion, introducerea traducătorului, Milano, 1980 (în colaborare cu Marin Mincu);
 • Folclore letterario romeno, Torino, 1981 (în colaborare cu D. Losonti);
 • Nuovi poeti romeni, introducerea traducătorului, Florenţa, 1986 (în colaborare cu Marin Mincu);
 • Norman Manea, Ottobre ore otto, Milano, 1990; Un paradiso forzato, Milano, 1994; Clown (il dittatore e l’artista), Milano, 1995;
 • Constantin Noica, Sei malattie dello spirito contemporaneo, introducerea traducătorului, Bologna, 1993; Pregate per il fratello Alessandro, introducerea traducătorului, Bologna, 1994;
 • Lucian Blaga, Lo spazio mioritico, Alessandria, 1994 (în colaborare cu R. Bussetto);
 • Adrian Marino, Teoria della letteratura, Bologna, 1994; La poesia romena del novecento (da Bacovia alia generazione ’80), Alessandria, 1996.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …