Marcel Aderca

Marcel Aderca (26 ianuarie 1920, Craiova) - traducător şi editor. Este fiul al Rubinei şi al lui Felix Aderca, scriitor.

A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie la Bucureşti, după care a fost, între anii 1953 şi 1975, redactor la Editura pentru Literatură Universală. A colaborat la „România literară”, „Viaţa românească”, „Manuscriptum”, „Steaua” etc.

A semnat, la începutul activităţii, câteva traduceri din literatura sovietică (născută Ostrovski, A. Serafimovici), unele în colaborare. Din anul 1966, când publică în traducere Husarul pe acoperiş de Jean Giono, se va dedica transpunerilor din literatura franceză, afirmându-se ca unul dintre cei mai talentaţi şi erudiţi traducători din câţi s-au aplecat la noi asupra acestei literaturi.

A tradus din Eugen Ionescu (cu „subtilitate şi culoare”, afirmă Nicolae Carandino), Romain Gary, H. Perruchot, Albert Camus, Alphonse Allais, Herve Bazin, Jules Romains, Andre Maurois, H. Charriere. A îngrijit câteva ediţii din opera tatălui său.

Ediţii

 • Felix Aderca, Murmurul cuvintelor (1913-1923), prefaţă de Eugen Barbu, Bucureşti, 1971; Teatru. Despre teatru, prefaţa editorului, Bucureşti, 1974; Oameni şi idei, prefaţa editorului, Cluj Napoca, 1983 (în colaborare cu Valentin Chifor).

Traduceri

 • N. Ostrovski, Aşa s-a călit oţelul, Bucureşti, 1945 (în colaborare cu Dan Faur şi Andrei Ivanovski);
 • A. Serafimovici, Torentul, Bucureşti, 1946;
 • Sarkadi Imre, În pustă, Bucureşti, 1955;
 • Abdulla Kahhar, Saida, Bucureşti, 1963;
 • Jean Giono, Husarul pe acoperiş, prefaţă de Constantin Ciopraga, Bucureşti, 1966;
 • San Lazzaro, Modigliani. Portrete, Bucureşti, 1966;
 • R.J. Moulin, Cezanne. Naturi moarte, Bucureşti, 1966;
 • Velasquez, Antologie de texte, ediţie îngrijită de V. Florea, Bucureşti, 1966;
 • J. Rewald, Cezanne. Peisaje, Bucureşti, 1967;
 • Cecile Goldscheider, Rodin. Perioada 1840-1886, Bucureşti, 1967; Rodin. Perioada 1886-1917, Bucureşti, 1968;
 • Eugen Ionescu, Teatru, I-II, Bucureşti, 1968-1970; Jocul de-a măcelul, Bucureşti, 1973;
 • Romain Gary, Prima dragoste, ultima dragoste, prefaţă de Romul Munteanu, Bucureşti, 1968;
 • Henri Perruchot, Gauguin. Tahiti, Bucureşti, 1968;
 • E. Lafuente Ferrari, Velasquez. Infanti şi infante, Bucureşti, 1968;
 • J.E. Muller, Klee. Figuri şi măşti, Bucureşti, 1969; Pictura modernă, vol. IV: De la cubişti la primii abstracţi, Bucureşti, 1969;
 • H. Chevalier, Pictura modernă, vol. V: Pictura abstractă, Bucureşti, 1969;
 • N. Kazantzakis, Alexis Zorba, Bucureşti, 1969;
 • Albert Camus, Teatru, I, Bucureşti, 1970;
 • Alphonse Aliais, Să fim sobri!, prefaţă de Marian Popa, Bucureşti, 1971;
 • Piet Legay, Furtună la Tobruk, Bucureşti, 1971;
 • Andre Maurois, Prometeu sau Viaţa lui Balzac, Bucureşti, 1972;
 • H. Charriere, Papillon, I-II, prefaţă de Modest Morariu, Bucureşti, 1972;
 • Em. Robles, Pledoarie pentru un răzvrătit, Bucureşti, 1973;
 • Herve Bazin, Preafericiţii de pe insula Dezolării, Bucureşti, 1974;
 • Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, prefaţă de Radu Toma, Bucureşti, 1977;
 • Jules Romains, Oameni de bunăvoinţă, vol. V: Trufaşii, Bucureşti, 1979.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …