Manobo

Manobo este o populaţie din Filipine, din ţinuturile muntoase ale insulei Mindanao (aproximativ 170.000 de persoane).

Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, tuberculi, dar în prezent, în contextul unei sedentarizări parţiale şi al înscrierii în economia de piaţă, cultivă şi manioc, patate dulci, bananier textil abaca etc.). Se împart în vreo 20 de subgrupuri. Au un sistem de rudenie bilateral, sunt endogami, uxorilocativi, adesea poligami, practică leviratul şi sororatul.

Căsătoriile, aranjate, implică plata unei compensaţii matrimoniale (porci, macete, lănci, în trecut şi sclavi), pe care viitorul soţ se străduieşte uneori ani întregi să o strângă. Manobo constituie o societate bazată pe primogenitură, transmiterea datoriilor şi a acţiunilor de răzbunare. În trecut vendeta se putea transforma în adevărate lupte între diversele grupuri.

În trecut, poate sub influenţă musulmană, societatea era clar stratificată. În frunte se afla datu (şeful politic local) şi unul sau mai mulţi bagani (căpetenii în luptă), după care urmau oamenii de rând, cei „pe jumătate sclavi” şi sclavii.

Religia manobo cunoaşte entităţi binefăcătoare diwata) sau răuvoitoare (busaw), spirite ale locurilor etc.; include de asemenea cultul strămoşilor. Oficiantul - tămăduitor (bailan) - asigură ritualurile ciclului vieţii, în prezent creştinismul s-a extins şi societatea lor este din ce în ce mai aculturalizată.

Fac parte din grupul lingvistic austronezian. Pe lângă manobo, vorbesc şi tagalog sau cebuano.

Istoric

Manobo fac parte din ansamblul numit protomalaez, în ultima vreme s-au numărat printre populaţiile care au avut cel mai mult de suferit (mai ales între 1975 şi 1989) în urma conflictului dintre gherila comunistă şi forţele armate; masacre, militarizarea teritoriului, dislocări forţate, degradarea ecosistemelor.

Încearcă să tempereze implantarea de imigranţi pe pământurile lor.

Denumire: manubu, manuvu, ubo, ubu, ata-manubu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …