Mangyan patag

Mangyan patag este o populaţie din Filipine, locuind în sud-estul insulei Mindanao, într-un ţinut muntos (peste 10.000 de persoane).

Sunt seminomazi, locuind în cătune, sau sedentari. Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, tuberculi) şi vânătoarea (porci sălbatici, maimuţe etc.), pescuitul şi culesul. Sunt încă foarte răspândite şi diverse activităţi meşteşugăreşti (împletituri), prelucrarea metalelor şi ţesutul.

Adesea au de suferit din cauza imigranţilor din ţinuturile de câmpie, care le acaparează pământurile şi îi folosesc ca mână de lucru.

Organizarea lor socio-politică se bazează pe relaţiile de rudenie (bilaterală, matrilocativă, cu endogamie de grup) şi de schimburi, şi pe un sistem de ritualuri.

Îşi desemnează reprezentanţi pentru a asigura relaţiile societăţii lor cu lumea exterioară.

Oficiantul religios pandaniwan răspunde de relaţiile celor vii cu strămoşii, cu entităţile neumane şi cu spiritele care au în pază diverse elemente ale naturii.

O trăsătură specifică a tradiţiilor lor o constituie practicarea celei de a doua înmormântări. În prezent influenţa creştină se face puternic simţită.

Vorbesc limba minangyan, care face parte dintre limbile austroneziene.

Folosesc şi în prezent un silabar prespaniol (scrijelit cu cuţitul pe bambus) rezervat poemelor heptasilabice (ambahan) din care este alcătuită în mare parte literatura lor.

Confuzii

Adesea termenul de mangyan este utilizat, fară discernământ, pentru toate comunităţile din insulă (alangan, bangon, baribi, buhid, gubatnon, iraya, ratagnon, tadyawan şi tao-buhid).

Denumire: hanuno-o.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …