Mangbetu

Mangbetu este un ansamblu ele societăţi din nord-estul Republicii Democrate Congo (Congo Superior), al căror teritoriu este cuprins între Aruwimi şi Uele, doi afluenţi ai fluviului Congo, la contactul dintre pădurea tropicală şi savană (circa 100.000 de persoane).

Mangbetu, sau kere în sens larg, îi includ pe kere propriu-zişi, pe meje, mapopoi, malele, lombi, abelu, matchaga, mangbele, mayogo, bangma, mabisanga, mamvu, mabiti (printre care mangbetu în sens strict) şi unii abudu.

Aceste grupuri practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (banane pentru gătit, manioc etc.), culturi în scop comercial (orez, arahide, ulei de palmier) dar şi vânătoarea şi pescuitul.

În mod tradiţional sunt organizaţi în „gospodării” care cuprind membrii unei spiţe patrilineare sau a unei secţiuni a acesteia, împreună cu soţiile şi cei care depind de aceştia, iar în unele cazuri şi spiţe sau chiar case subordonate. Aceste grupuri casnice, împărţite sau grupate în sate în funcţie de mărimea lor, sunt conduse fiecare de câte un „big man”, şef prin poziţia sa genealogică dar şi datorită capacităţii sale.

Creştinismul şi, în mai mică măsură, islamul, coexistă cu practici marcate de strădania de a obţine binecuvântarea strămoşilor şi de teama de vrăjitori.

Dialectele kere sau mangbetu aparţin grupului sudanez central-oriental al ansamblului nilo-saharian.

Arta

Sculptura „mangbetu” dezvoltată la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea este renumită pentru stilul său realist. Deşi figurinele antropomorfe prezintă caracteristici mangbetu (îndeosebi pieptănătura femeilor, în formă de cilindru alungit spre spate), această artă este mai degrabă opera populaţiilor vecine sau cucerite decât a populaţiei mangbetu propriu-zise.

Istoric

Veniţi din ţinuturile înalte, mai aride, situate la graniţa dintre actualele state Republica Democrată Congo, Sudan şi Uganda, kere au ajuns în locurile în care trăiesc acum în jurul anului 1000 d.Hr. La începutul secolului al XIX-lea şeful unei mici spiţe a clanului mabiti a întemeiat regatul mangbetu care a început foarte repede să se disloce şi să se reformeze.

În decursul luptelor pentru putere, s-au ivit o mulţime de mici regate care s-au autoproclamat „mangbetu”. Între 1867 şi 1885 au fost afectaţi de expediţiile de jaf ale traficanţilor de fildeş şi de sclavi veniţi din Khartoum. În 1891 s-a instalat regimul colonial. După obţinerea independenţei (1960) în regiune s-au produs mari vărsări de sânge ca urmare a revoltei „simba” (a leilor) care a încercat să impună prin teroare o societate comunistă.

Denumire: mangbetou.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …