Mambila

Mambila este o populaţie din Nigeria şi Camerun (situată de-o parte şi de alta a frontierei comune) din „platoul Mambila” (circa 130.000 de persoane).

Sunt cultivatori şi crescători de animale mici. Se împart în subgrupuri destul de diferenţiate. Satele, de obicei compacte, sunt înconjurate uneori şi în prezent de im şanţ, care avea rolul de ai opri pe călăreţii fulbe.

Reşedinţa este viripatrilocativă. Neînţelegerile locale sunt rezolvate de şefi (sistem introdus, se pare, în epoca colonială) şi de oamenii de frunte. Hotărârile sunt adesea pecetluite printr-un jurământ şi prin sacrificarea unui pui de găină. Cel care nu s-ar supune acestor hotărâri este expus unor mari nenorociri.

Deşi au trecut aproape în totalitate la islam sau la creştinism, religia tradiţională îşi păstrează puterea. Ea se bazează pe noţiunea de sua, o forţă implicată atât în jurămintele rituale, cât şi în dansurile cu măşti. Acestea din urmă, legate de ritualuri de fertilitate şi regenerare, sunt organizate o dată pe an, atât de bărbaţi cât şi de femei, fiecare de partea sa. Mambila este o limbă bantoidă.

Arta

Sunt renumiţi pentru măştile, statuetele şi împletiturile lor (scuturi foarte frumoase).

Păianjeni

Pentru a afla cauzele necazurilor lor recurg la divinaţie, folosindu-se de o specie tropicală de păianjen. Interpretarea acţiunilor acestuia se bazează pe un cod simbolic foarte complex.

Istoric

Mambila au opus o rezistenţă îndârjită raidurilor vânătorilor de sclavi fulbe, cu toate acestea administraţia colonială i-a plasat sub tutela acestora.

Denumire: (autodenumire) bo ba (în Camerun), nor bo (în Nigeria).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …