Malaiezi

Malaiezii sunt o populaţia majoritară (60%) din Federaţia Malaysia - unde se întâlneşte atât în peninsula Malacca cât şi în ţinuturile de coastă ale statelor Sabah şi Sarawak - şi din Brunei (65% din populaţie). Minorităţi importante se întâlnesc în Indonezia (Sumatra şi Brneo), în Singapore şi în sudul Thailandei. Mai există unele grupuri în Cambodgia, Birmania şi Sri Lanka (circa 16 milioane de persoane).

Malaiezii sunt de fapt un ansamblu de grupuri care au în comun aceeaşi cultură, caracterizată prin folosirea aceleiaşi limbi, malaieza (cu dialecte locale mai mult sau mai puţin distincte), prin apartenenţa la aceiaşi religie, islamul (care sa răspândit în această parte a lumii în special prin intermediul malaiezilor), prin faptul că îşi revendică acelaşi patrimoniu literar şi posedă acelaşi nucleu de obiceiuri (pe lângă care există şi obiceiuri proprii fiecărui ţinut malaiez).

De fapt mulţi dintre cei care pot fi consideraţi malaiezi, chiar în sensul strict al cuvântului, provin din populaţii nemalaieze care s-au aculturalizat în mod voluntar, adesea ca urmare a adoptării islamului; batak karo din nordul Sumatrei sau diverse grupuri de dayaci din Borneo.

În sens larg, lumea malaieză (alam melayu) include şi alte grupuri, distincte, care vorbesc limbi destul de diferite de malaieză, dar pentru care cultura malaieză este în prezent sau a constituit odinioară orizontul lor cultural (de exemplu, acihezii, minangka-bau sau banjarii).

În esenţă o populaţie rurală, trăind în apropierea mării, malaezii în sens strict erau la origine nu numai cultivatori de orez ci şi marinari şi neguţători. Faptul că ei stăpâneau reţelele comerciale interinsulare a avut un rol important în procesul de islamizare a arhipelagului. Pierzându-şi rolul în comerţul maritim s-au orientat, mai ales începând din secolul al XIX-lea, spre plantaţii cu caracter familial (arbori de cauciuc, cocotieri, palmieri de ulei, cacao etc.) şi doar recent au început să se urbanizeze.

Toţi malaiezii au un sistem de înrudire cognatic. În funcţie de regiune, accentul este pus pe rudele materne sau paterne. Căsătoria este în general uxorilocativă în prima fază, apoi neolocativă. Nobilimea malaieză avea de obicei legături de rudenie cu suveranii locali.

Cu excepţia Malaysiei şi a Bruneiului, care mai au încă dinastii domnitoare, nobilimea malaieză nu mai are prea mare influenţă. Satele nu sunt nicăieri foarte bine structurate, cu excepţia structurilor islamice. Islamul predomină net şi devine din ce în ce mai ortodox, lăsând tot mai puţin loc practicilor preislamice.

Limba malaieză a fost limba regatelor din Sumatra, care deţineau controlul asupra strâmtorii Malacca şi mult timp a constituit limba relaţiilor comerciale în toată Insulinda. Utilizată ca limbă administrativă de colonialiştii englezi şi olandezi, s-a impus ca limbă naţională, sub numele de indoneziana în Indonezia şi malaieză în Federaţia Malaysia.

Originea

Începând din secolul al III-lea d.Hr. pe ţărmurile dinspre strâmtoarea Malacca ale insulei Sumatra şi pe coasta occidentală a Malaysiei, la gura de vărsare a diverselor cursuri de apă, s-au dezvoltat oraşe comerciale care se ocupau de exportul de material lemnos, aur şi cositor în India, în bazinul Oceanului Indian şi în China. Aceste oraşe au preluat din India diverse elemente culturale şi religioase (budism, hinduism). Probabil o formă arhaică a limbii malaieze servea deja ca limbă de comunicare.

Situaţia actuală

Malaiezii au o poziţie dominantă în Federaţia Malaysia şi în Brunei, atât prin număr cât şi datorită menţinerii sultanatelor şi poziţiei preeminente a culturii malaieze în raport cu culturile minorităţilor autohtone sau ale populaţiilor alogene (chinezi, tamuli). În Indonezia, sultanatele din Sumatra şi Borneo nu au supravieţuit regimului colonial, iar limba şi literatura veche malaieză nu mai sunt privite ca fiind legate de malaiezi ca grup ci mai degrabă sunt considerate patrimoniul comun al naţiunii indoneziene,

Denumire: (autodenumire) orang melayu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …