Makassar

Makassar este o populaţie din Indonezia, ocupând partea meridională a provinciei Celebes Sud şi câteva dintre insulele vecine, printre care Selayar (aproximativ 1,6 milioane de persoane).

Cultivă orez pe terenuri umede, porumb în ţinuturile secetoase şi cafea în cele muntoase. Cresc bivoli, vaci şi capre. Cei de pe litoral practică pescuitul şi acvacultura tradiţională. Unele sate sunt renumite pentru construcţia de ambarcaţiuni maritime (bărci de transport tradiţionale sau semitradiţionale).

Activitatea maritimă s-a dezvoltat mai ales începând din secolul al XVII-lea. După ce, un timp, i-au concurat intens pe olandezi, makassarii, cu toate că au reputaţia, nedreaptă, de piraţi, s-au axat pe un comerţ interinsular cât se poate de paşnic. Au un sistem de rudenie cognatic. De preferinţă căsătoria, în general uxorilocativă, se face între veri de gradul al doilea sau al treilea. În sate există tendinţa constituirii de grupuri de vecinătate formate din familii nucleare ce consideră că se trag din acelaşi grup de strămoşi.

Societatea lor este ierarhizată şi include numeroase grade de nobleţe, comparabile cu cele existente la vecinii lor bugis. Înainte ca Indonezia să devină stat independent, comunitatea de bază era teritoriul, mai mult sau mai puţin extins, aflat sub conducerea unui nobil, incluzând un număr variabil de sate.

Makassarii au adoptat islamul la începutul secolului al XVII-lea, propagându-l apoi printre bugis şi mandari. Totuşi religia lor preislamică a supravieţuit timp îndelungat în districtele în care se vorbeşte dialectul konjo, respectiv ţinuturile muntoase din jurul muntelui Lompobatang, ca şi la Kajang, în sud-estul provinciei, unde se mai păstrează o comunitate în oarecare măsură comparabilă cu cea a populaţiei baduy din Java Vest. Mulţi dintre makassarii musulmani continuă să practice cultul spiritelor locale şi al fondatorilor dinastiilor princiare, despre care se spune că ar fi coborât din cer.

Limba makassar aparţine grupului de limbi malaio-polineziene de vest. Este înrudită cu limba vorbită de bugis (cu care, datorită îndelungatei convieţuiri, au în comun   multe   caracteristici   culturale). Scrierea se face cu ajutorul aceluiaşi alfabet silabic.

Istoric

Încă dinainte de era noastră, ţinutul Makassar a avut legături pe mare cu Asia Sud-Estică continentală şi, desigur indirect, cu lumea indienizată. Dintre diversele entităţi politice apărute în secolul al XIV-lea cea mai importantă a fost principatul Goa. Printr-un proces de contopire a acestuia cu alte principate de pe litoralul insulei Celebes, a apărut „regatul Makassar”, care în secolul ul XVI-lea a intrat în concurenţă cu regatul bugis de la Bone.

Pătrunderea în regiune a islamului, propagat îndeosebi de regatul Makassar, i-a permis acestuia să-şi sporească şi mai mult influenţa în toată peninsula. Ca stat maritim, regatul Makassar sa străduit să aibă sub control un sector al „căii mirodeniilor”, contracarând acţiunea similară a olandezilor, până când aceştia au reuşit să-l supună, în 1667, datorită alianţei cu bone şi, după ce s-au instalat la Makassar, să-l limiteze la un rol secundar. Cealaltă parte a ţinutului Makassar a intrat pas cu pas sub autoritatea guvernului olandez, ultimul dintre sultani fiind detronat în 1906.

Denumire: macassar, orang makassar; (autodenumire) tu mangkasara.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …