Magar

Magar este o populaţie din partea centrală a Nepalului, locuind la altitudini cuprinse între 1.000 şi 2.500 m (1.339.308 de persoane).

Se ocupă îndeosebi de cultivarea pământului (porumb, eleusină). Vestiţi în timpul stăpânirii britanice din India pentru curajul şi onestitatea lor, au prioritate la recrutare în batalioanele gurkha. Se împart în două grupuri, fiecare vorbind câte o limbă tibeto-birmană distinctă (însă la recensământul din 1991 mai mult de două treimi nu cunoşteau decât limba nepaleză).

Măgarii care locuiesc în nordul şi vestul ţării vorbesc limba kham. Cei din acest grup locuiesc în case cu acoperişuri-terase, în sate cu densitate ridicată, pe când măgarii din sud au adesea un habitat mai dispersat iar casele lor sunt acoperite cu paie. La toţi magarii se practică căsătoria cu verişoara încrucişată matrilineară.

Însă cei din nord se remarcă prin practicarea unui schimb generalizat (A îi dă o femeie lui B, care îi dă una lui C, care la rândul lui îi dă o femeie lui A). La magarii din nord şamanismul, cu ritualuri şi mituri foarte complexe, are un rol de frunte şi a atras atenţia specialiştilor prin caracteristicile sale siberiene.

Cei din sud sunt mult mai hinduizaţi şi venerează zeităţi reprezentate nonfigurativ, strâns legate de diverse categorii spaţiale (pădure, vârf de munte, izvor, prăpastie etc.). La magarii din nord se constată frecvent convertirea la creştinism.

Cei din sud par mai refractari în această privinţă. Ei sunt mai puternic integraţi în statul naţional nepalez şi au format asociaţii care militează pentru convertirea la budism (considerat religia lor iniţială), predarea limbii niagare în şcoli şi o anumită autonomie pentru ţinutul lor, Magarant.

Istoric

Magarii nu au scriere proprie; datele istorice cu privire la ei provin din surse nepaleze. Se pare că s-au aşezat din vechi timpuri pe teritoriul actual al Nepalului. Cronica Kashmirului menţionează un rege al teritoriului Gandaki cu numele Magar în secolul al VIII-lea. Cronicile dinastiei Gorkha indică faptul că în secolul al XVI-lea întemeietorii acestei dinastii au cucerit „ţinutul magarilor”, Magarant.

Istoria orală plasează cele 12 stătuleţe niagare în acest Magarant. Până la unificarea Nepalului, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, au fost strâns asociaţi cu regalele thakuri din confederaţia celor 24 de regate din Nepalul central, fiind folosiţi ca războinici şi ca preoţi de către cuceritorii lor.

De la începutul secolului al XIX-lea, după ce centrul regatului s-a deplasat în afara teritoriului lor, la Katmandu şi-au pierdut importanţa politică.

Denumire: mangar, kham magar.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …