Maba

Maba este o populaţie din nordul Ciadului (Ouadai) (aproximativ 400.000 de persoane).

Cultivatori şi crescători de animale, maba constituie populaţia autohtonă din Ouadai, un masiv cu altitudini mijlocii, format din graniţe şi gresii, fragmentat de depresiuni cu sol nisipos (goz), în care se cultivă mei, şi de văi bine conturate.

Alcătuiţi din mai multe grupuri (kaday, awlad, djama, koudogo etc.) sunt islamizaţi şi vorbesc o limbă nilo-sahariană.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …