Luyia

Luyia este un ansamblu de populaţii din Kenya (Western Province), ocupând regiunea de dealuri aflată între golful Kavirondo şi muntele Elgon (peste 2 milioane de persoane).

Ansamblul cuprinde 20 de populaţii (vugusu, hayo, marach, wanga, nyala, logoli, tiriki etc.) de origini diferite şi puţin cunoscute, în mod tradiţional independente, uneori chiar aflate în conflict, care se consideră în prezent ca o mare entitate.

Creşterea lor demografică (cea mai puternică din Kenya) a determinat o intensă emigrare către Nairobi, ceea ce a contribuit la dispariţia rapidă a culturii lor.

În funcţie de grup, predomină agricultura sau creşterea animalelor. Patrilineari şi exogami, nu au putere centralizată (cu excepţia grupului wanga), ci sfaturi ale bătrânilor în care se disting aşa-numiţii avagasa „oameni care vorbesc cu blândeţe şi înţelepciune”.

Convertirile masive la creştinism le ameninţă religia, întemeiată pe relaţia cu strămoşii şi credinţa într-un zeu creator, Wele sau Nyasaye.

Nu există o limbă luyia. Sunt întrebuinţate o serie de dialecte ale ansamblului bantu de nord-est, adeseori foarte puţin înrudite, împărţite în patru grupe.

Denumire: au fost numiţi „bantu kivirondo” până în 1940.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …