Lucian Dumbravă

Lucian Dumbravă (11 decembrie 1931, Pârâu Negru, judeţul Botoşani) - critic literar. Fiu al Ancuţei (născută Nistor) şi al lui Constantin Dumbravă, ţăran, Dumbravă urmează primii ani de şcoală în comuna natală, după care pleacă la Cernăuţi pentru a-şi continua studiile la Liceul Militar „Ştefan cel Mare”. După reforma învăţământului din 1948, care prevedea desfiinţarea tuturor liceelor militare din ţară, este transferat la Liceul „Grigore Ghica Vodă” din Dorohoi, unde susţine şi bacalaureatul.

Din anul 1950, urmează cursurile Facultăţii de Filologie la Universitatea „ Al. I. Cuza” din Iaşi, al cărei absolvent devine în 1954. După mai puţin de un an, se angajează ca redactor la revista „Iaşul literar”, unde activează până în 1970, apoi la „Convorbiri literare”, unde ocupă funcţia de redactor principal, până în anul 1991, când se pensionează.

Din 1962, este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Articolele publicate în periodice dovedesc un ascuţit spirit critic, înclinat spre desluşirea elementelor definitorii ale unei opere literare prin analizarea fragmentului. Atunci când comanda social-ideologică este evidentă, Dumbravă evită compromisul prin tratarea obiectivă a unor fenomene.

A mai colaborat cu recenzii şi articole pe teme culturale la revistele „Cronica”, „Dacia literară”, „Bucovina literară”, „Colocvii”, „Albina” şi la ziare din Iaşi: „Opinia”, „Opinia Moldovei”, „Flacăra Iaşului”, „24 ore”, „Independentul” şi „Evenimentul”.

Singurul volum publicat, Ei, care au scris (2001), reprezintă o culegere de documente privind activitatea Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi. A îngrijit volume din scrierile lui George Mărgărit şi I.M. Marinescu.

Opera literară

  • Ei, care au scris, Iaşi, 2001;
  • Abstracţionism şi sugestie în poezia lui Constantin Mânuţă, Iaşi, 2003.

Ediţii

  • George Mărgărit, Vulturii amiezii, Iaşi, 1970 (în colaborare cu Horia Zilieru);
  • I.M. Marinescu, Străini vestiţi în luptele din Roma antică, Bucureşti, 1983.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …