Lucian Drimba

Lucian Drimba (4 noiembrie 1929, Lugaşu de Jos, judeţul Bihor - 3 mai 1997, Oradea) - istoric literar. Este fiul Mariei (născută Samuilă) şi al lui Eugen Drimba, învăţător, şi frate cu Ovidiu Drimba.

A urmat Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, specialitatea limba şi literatura română (1948-1952). În 1971 a obţinut titlul de doctor în istoria literaturii române, cu o teză despre Iosif Vulcan, publicată în 1974. A funcţionat ca profesor la diferite licee, devenind ulterior cadru didactic la Institutul Pedagogic din Oradea, apoi la Universitatea din acelaşi oraş. A fost preşedinte al Societăţii Scriitorilor şi Oamenilor de Ştiinţă din Bihor.

Drimba s-a dedicat studierii şi editării operei lui Iosif Vulcan, celebru mai ales datorită revistei „Familia”, dar prea puţin cunoscut prin propriile sale scrieri. Solida monografie pe care a consacrat-o entuziastului şi neobositului animator cultural transilvănean se bazează pe o vastă şi temeinică documentare, pe minuţioase cercetări de arhivă şi pe despuierea a zeci de publicaţii.

Lucrarea situează biografia şi activitatea lui Iosif Vulcan în contextul epocii şi reconstituie rolul important jucat de acesta în mişcarea literară transilvăneană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Exegetul analizează cu obiectivitate şi discernământ critic opera prolifică, de o derutantă diversitate, a lui Iosif Vulcan, netrecând cu vederea valoarea artistică modestă a scrierilor acestuia, dar apreciind aportul la umplerea unor goluri acut resimţite în literatura şi presa transilvăneană din epocă şi, totodată, la menţinerea idealului de libertate şi unitate naţională.

Drimba şi-a fructificat documentarea şi într-o ediţie cuprinzătoare a scrierilor lui Iosif Vulcan. După primul volum (1987) conţinând poezii, proză şi teatru, scrieri apărute mai înainte de sine stătător, cel de-al doilea volum (1989) oferea pentru prima dată o amplă selecţie din publicistica scriitorului, rămasă în periodicele vremii. Acelaşi caracter inedit îl au şi următoarele două volume (1994, 2002), conţinând însemnări de călătorie şi corespondenţă, ediţia remarcându-se prin rigoarea ştiinţifică a stabilirii textului şi prin bogăţia notelor istorico-literare.

Drimba a reconstituit prezenţa lui Mihai Eminescu la publicaţia lui Iosif Vulcan într-o lucrare cu structură complexă: analitică, bibliografică şi antologică (Eminescu la „Familia”, 1974). Erau cunoscute, desigur, numeroase elemente referitoare la prezenţa poetului în paginile „Familiei”, dar ele fuseseră menţionate disparat şi izolat în diverse studii şi exegeze eminesciene. Lucrarea lui Drimba are meritul esenţial de a reuni pentru prima dată toate elementele referitoare la prezenţa în coloanele revistei a lui Eminescu, de-a lungul a patru decenii, din 1866, de la debut, până după dispariţia poetului, oprindu-se în 1906, când revista îşi încetează apariţia.

Cu aceeaşi riguroasă metodă filologică, cercetătorul a editat în 1983 prima piesă de teatru românească păstrată integral din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa, lucrare reprezentativă pentru barocul literar românesc din epocă, de care fusese preocupat mai bine de două decenii.

Opera literară

  • Iosif Vulcan, Bucureşti, 1974;
  • Eminescu la „Familia”, Oradea, 1974.

Ediţii

  • Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa, introducerea editorului, Cluj Napoca, 1983;
  • Iosif Vulcan, Scrieri, I-IV, introducerea editorului, 1987-2002.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …