Luba din Kasai

Originari din Kasaiul răsăritean, luba s-au răspândit în diaspora în restul ţării, alcătuind una dintre principalele comunităţi din Kinshasa (aproximativ 3 milioane de persoane).

Majoritatea sunt agricultori (porumb, manioc etc.) şi crescători de vite cornute mici. Au fost şi rămân specializaţi în comerţul pe distanţe lungi şi iau parte la exploatările de diamante din Kasai. Comunităţile diasporei joacă un rol capital în comerţul, industria şi învăţământul statului congolez.

Societatea lor prezintă un caracter patrilinear şi patrilocativ foarte pronunţat. Căsătoria este însoţită de plata unor compensaţii însemnate. Sunt împărţiţi în mai multe zeci de şeferii independente, ale căror căpetenii provin prin rotaţie din rândul diferitelor spiţe de întâi născuţi, „nobile”.

Cei stabiliţi în afara teritoriilor strămoşeşti au fost creştinaţi foarte de timpuriu, în principal de către misionari catolici. În Kasai supravieţuieşte religia tradiţională, axată pe cultul strămoşilor (bakishi) şi pe practici de vrăjitorie şi dezlegare de farmece.

Vorbesc o limbă bantu, ciluba sau tshiluba, una dintre cele patru limbi naţionale ale Republicii Democrate Congo, aflată în plină expansiune.

Arta

Cântece epice (kasala) de o impresionantă frumuseţe relatează evenimentele deosebite din istoria colectivă şi individuală.

Obicei

După căsătorie, bărbaţii trebuie să înalţe mici colibe în semn de omagiu pentru tatăl şi bunicul lor şi să consacre un arbore spiritului bunicii din partea tatălui.

Istoric

Contrar celor afirmate de tradiţiile lor (multe de dată recentă), probabil nu constituie o populaţie omogenă originară din regatul luba Katanga. Împărţiţi în mici stătuleţe, în secolul al XIX-lea au fost victimele cumplitelor vânători de sclavi întreprinse de chokwe şi de potentaţii songye aliaţi cu traficanţii arabo-swahili. Aceasta ia făcut să întâmpine cu uşurare colonizarea belgiană, cristalizarea identităţii lor datând din acea epocă.

Începând din anii 1920 au furnizat cea mai mare parte a mâinii de lucru din minele din Shaba de sud, însă au reuşit să ajungă, tot în epoca colonială, şi în posturi importante, ceea ce a creat puternice resentimente, ajungând să fie expulzaţi din regiuni în care erau stabiliţi uneori de peste un secol (tulburările din regiunea Luluwa în 1960 şi Katanga în 1992). S-au împotrivit cu îndârjire regimului lui Mobutu (liderul opoziţiei Etienne Tchisekedi aparţine acestui grup).

Denumire: louba, balub-lambo, luba de vest, luba-lubilaschi, baluba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …