Lora Bostan

Lora Bostan (16 iulie 1951, Coşuleni, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina) - istoric literar. Face studii la Universitatea din Cernăuţi, absolvită în 1973, luându-şi în 1987 şi doctoratul în filologie. Este docent la Catedra de filologie română şi clasică a aceleiaşi Universităţi. Conduce din 1993 cenaclul literar studenţesc „Mircea Streinul”.

A publicat studii şi eseuri despre scriitorii din nordul Bucovinei. Lucrarea Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuţi. 1775-2000 (2000), elaborată în colaborare cu Grigore C. Bostan, stă sub semnul convingerii că Bucovina este „un component indisolubil al patrimoniului cultural-literar românesc”. După un scurt capitol care relevă, prin I.G. Sbiera, Simion Florea Marian, Ştefan Ştefureac, Elena Niculiţă-Voronca şi Leca Morariu, concreşterea poeziei din rădăcinile creaţiei populare, este prezentată cealaltă treaptă, ilustrată, între alţii, de Silvestru Morariu-Andrievici, Alexandru Hâjdeu, Vasile Bumbac, Dimitrie Petrino, Teodor V. Stefanelli, Gavril Rotică, I.E. Torouţiu, pentru ca apoi să fie investigată epoca „de mare efervescenţă” literară (1918-1940, 1941-1944) prin Vasile Gherasim, George Voevidca, Traian Chelariu, Mircea Streinul, Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia, Vasile Posteucă etc.

Partea a treia înfăţişează „călătoria spre sine”, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, a unor scriitori ca Vasile Leviţchi, Aniţa Nandriş-Cudla, Serafim Saka, Ion Vatamanu, Mircea Lutic, Grigore C. Bostan, Ilie Motrescu, Vasile Tărâţeanu, Dumitru Covalciuc, Mihai Prepeliţă, Ilie Tudor Zegrea, Arcadie Suceveanu, Ştefan Hostiuc, Arcadie Opaiţ, Vitalie Zâgrea etc. Bostan a îngrijit, de asemenea, o antologie de poezie a membrilor Cenaclului literar „Mircea Streinul”, cu succinte prezentări despre cei mai însemnaţi poeţi ai generaţiei anilor ’90 din nordul Bucovinei (Ion Bâcu, Dumitru Mintencu, Rodica Ursuleac, Lia Popov, Gheorghe Ungureanu, Vitalie Zâgrea etc.).

Opera literară

  • Bucovina literară, Chişinău, 1991;
  • Proza bucovineană din secolul XIX - începutul secolului XX, Cernăuţi, 1995;
  • Literatura română din Bucovina (în colaborare cu Grigore C. Bostan), Cernăuţi, 1995;
  • „Mănăstire de cuvinte”, Hliboca, 1996;
  • Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuţi. 1775-2000 (în colaborare cu Grigore C. Bostan), Cernăuţi, 2000.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …