Liviu Deleanu

Liviu Deleanu (8 februarie 1911, Iaşi - 12 mai 1967, Chişinău) - poet şi dramaturg.

Născut într-o familie de evrei săraci, Deleanu îşi întrerupe studiile liceale, începute la Iaşi, şi pleacă la Bucureşti, unde lucrează un timp ca tipograf şi corector. În 1928 adoptă numele Liviu Deleanu în locul numelui de la naştere, Lipa Cligman. În 1940 s-a refugiat la Moscova, stabilindu-se apoi la Chişinău.

A început să publice versuri în „Bilete de papagal” (1928), continuând să fie o prezenţă activă în reviste ieşene şi bucureştene, precum „Ediţia specială”, „Cuvinte literare”, „Vlăstarul”, „Floarea de foc”, „Şantier”, „Reporter”, „Viaţa literară”, „Hasmonaea”, „Adam”, „Facla” etc. Uneori a semnat şi Luca Dan.

Volumele Oglinzi fermecate (1930), Ceasul de veghe (1937) şi Glod alb (1940) au fost bine primite de critica epocii. Format în vecinătatea lui Tudor Arghezi, Deleanu scrie o poezie aerisită, cu imagini insolite, construind pasteluri vitaliste. Melancolizând uşor, versurile lui imaginează spaţii stilizate, de o somptuozitate discretă, atinsă, uneori, de miasmele citadinismului. Versurile scrise după 1940 sunt tributare clişeelor propagandei antiromâneşti duse de regimul sovietic bolşevic.

Krasnodon (1950), poem amplu în genul celor compuse de Dan Deşliu, respecta cu stricteţe retorica grandilocventă proletcultistă. Alte volume (Dragostea noastră cea de toate zilele, 1966, Cartea dorului, 1968 etc.), fără a depăşi întru totul banalităţile liricii erotice, reuşesc să înscrie sentimentul de iubire într-un delicat univers meditativ. A tradus din I. Groper şi I. Manger.

Opera literară

 • Oglinzi fermecate, Iaşi, 1930;
 • Ceasul de veghe, Bucureşti, 1937;
 • Glod alb, Bucureşti, 1940;
 • Poezii pentru copii, Chişinău, 1947;
 • Krasnodon, Chişinău, 1950;
 • Buzduganul fermecat, Chişinău, 1951;
 • Nepoţica o învaţă pe bunica, Chişinău, 1951;
 • Versuri noi, Chişinău, 1952;
 • Mi-i drag să meşteresc, Chişinău, 1953;
 • La noi în ogradă, Chişinău, 1954;
 • Poezii şi poeme, Chişinău, 1954;
 • Bucurii pentru copii, Chişinău, 1956;
 • Cânturi de ieri şi de azi, Chişinău, 1958;
 • Stihuri alese, Chişinău, 1958;
 • Licurici, Chişinău, 1961;
 • Pic, pic, pic, Chişinău, 1962;
 • Freamăt, Chişinău. 1962;
 • Ieşire din legendă, Chişinău, 1963;
 • Triluri vesele, Chişinău, 1963;
 • Dragostea noastră cea de toate zilele, Chişinău, 1966;
 • Versuri, Chişinău, 1967;
 • De la mic la mare, Chişinău, 1968;
 • Cartea dorului, Chişinău, 1968;
 • Destăinuire, Chişinău, 1970;
 • Ala bala portocala, Chişinău, 1972;
 • Scrieri, I-II, prefaţă de Simion Cibotaru şi Eliza Botezatu, Chişinău, 1976;
 • Poezii, Chişinău, 1991;
 • O sută poezii de dragoste şi dor, Chişinău, 1996;
 • Epigrame cu adresă, Chişinău, 1999;
 • Răscolite tăceri, coordonator Baca Deleanu, ediţie îngrijită de Vasile Romanciuc şi Nicolae Rusu, Timişoara, 2001.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …